Blogg

Lars-Johan Holm:

Det var dagen efter på Vincennes. Tävlingar igen alltså, men nu inför betydligt färre åskådare....