Förtroenderådet får säga sitt – då kan frågan avhandlas hos styrelsen. 28 juli
Travtränarnas Riksförbund har sammanställt ett dokument och två stycken alternativ att välja på för A-tränarna. 12 juli
Därför valde ST att inte skicka ut enkäten som operativa banrådet beslutade om. 8 juli
Spelet bakom beslutet om 16.20 – operativa banrådets åsikt i frågan. 8 juli
Så fördes dialogen på mötet mellan tränarna och Hans Lord Skarplöth samt Marjaana Alaviuhkola. 6 juli
Marjaana svarar på kritiken i stor intervju: "Förstår Kolgjinis irritation." 1 juli
Aktiva är inte nöjda med beslutet som ST tagit. 1 juli