Deauville
Deauville. DEAUVILLE. Pia Brandts galoppstjärna Camprock var ett huvud från att vinna Grupp I-löpningen Prix Saint-Alary (€250.000) för treåriga ston i Deauville idag. 16 maj 2016