V86-favoriten kommer inte till start på onsdag. 18 februari 2019