Från Hanné
Från Hanné. Henrik Larsson har förstärkt stallet. Från Solvallakollegan Tommy Hanné har Elsa Tooma anslutit. 6 mars 2012