Att följa "eventuella värden" under pågående spelform kan vara spännande – men stämmer siffrorna? 17 juli 2019