Ett nytt Elitsto och sju Diplomston. Det blev utfallet efter Elitstokommitténs årliga möte. 6 februari 2018