Det tragiska fallet med Mats Rånlunds treåring Delvinator på Rommetravet från juni 2015 kan sluta i Högsta domstolen. 14 juni 2018