"Det är många som ledsnat då det är svårare att spela. Stora kompisgäng som krymper, glädjen försvinner, den unika kulturen är på väg bort." 14 januari