Många människor säger sig vara intresserade av att komma i kontakt med häst – där ser Johan Lindberg potentialen i att vända på siffrorna. 20 november 2018
8 425 aktiva 2000. Nu, 18 år senare, är siffran nästan halverad: 4 386. Det är skräcksiffror för travsporten. Bo Hjertsson ser tillbaka på hur tongångarna lät – när tappet började öka. 20 november 2018