På fredag skulle Marknadstravet ha avgjorts på Rättvik. På grund av dålig belysning blir det inte så.
– Säkerheten går alltid först, säger Kaj Närhinen, Dalatravets sportchef. 3 oktober 2017