Den tyske derbyvinnaren blev för svår den här gången också. 3 juni 2018