GALOPP
GALOPP. Urryckare och norska huvudlag förbjuds på svenska galoppbanor från 1 april. 17 februari 2016