Peter Arnqvists juridiska ombud, Staffan Uvabeck, är inte imponerad över domen mot sin klient. 19 februari
Staffan Uvabeck har anlitats som juridiskt ombud för Adrian Kolgjini inför överklagande av domen i överdomstolen. 31 januari 2018