Travsportens aktiva blir färre och färre. Åldern, skador, bildande av familj är några av orsakerna. Vi frågade sex personer som inte syns till så mycket, eller inget alls, längre. 20 november 2018