Kanal75 har flyttat från Hästsportens Hus i Bromma till Värtahamnen i centrala Stockholm. Anledningen var att effektivisera verksamheten. Har flytten inneburit en sämre arbetsmiljö för medarbetarna? Det hävdar Travrondens uppgiftslämnare. 9 oktober 2018