Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Insändare:
"Koloss utan hästar"

Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD
Hästsportens Hus. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD
Av: Björn Damm (S), Conny Johansson (E), Tony Löfqvist (Å), Torbjörn Ylvén (Mp)
Publicerad:

Insändare i Travronden

Detta är en insändare. Skribenten svarar för analys och ställningstagande i texten.

Travronden värnar om det fria ordet och yttrandefrihet. Vi vill att du ska uttrycka din åsikt och dela med dig av dina goda tankar och idéer. För att bli publicerad krävs att du håller god ton, följer våra riktlinjer och svensk lag.

Förslaget till ny ST-organisation innebär bara marginella förändringar. Sällskapens rådslag ”bidde en tummetott”. Den betydelsefulla förändringen i förslaget är förflyttning av ägandet av ATG från den ideella föreningen Svensk Travsport till bolaget ST AB.

Avsikten är att aktivera ATG-värdet i balansräkningen. ”Försäljningen” kräver godkännande från staten och samtycke från Svensk Galopp i och med rådande hembud. Överlåtelsen riskerar olika skattekonsekvenser.

Fullmäktiges mandatfördelning ändras från rörliga till fasta mandat. De nya röstetalen motsvarar inte de olika regionernas betydelse för sport och spel. ST:s styrelse får en ny sammansättning med nio ledamöter.

Förtroenderådet byter namn till ST:s Konsortium. ST:s Konsortium ska bestå av ST:s styrelse, ordförande och vd för varje travsällskap och varje ansluten basorganisation. ST:s ordförandesamråd är ett förberedande organ inför överväganden i ST:s Konsortium och består av ordföranden i travsällskapen, ordföranden i basorganisationerna och ordföranden i ST:s styrelse. ST:s vd-samråd ska utgöra rådgivande organ till ST och ST AB. Behöver det stadgeregleras?

I stället för en lätt organisation med enkla och okomplicerade beslutsvägar riskerar vi en koloss på lerfötter.

ST AB föreslås bli travsportens affärsdrivande bolag. För bättre effektivitet och snabbare beslut borde affärerna istället styras genom ett bolag ägt direkt av travsällskapen, som redan äger bild- och ljudrättigheter med flera tillgångar och värden, däribland rätten att arrangera travtävlingar. Stadgeförslaget reglerar hur ledamöter ska utses i dotterbolagen. Fullmäktige utser dem och de väljs sedan formellt vid respektive dotterbolags bolagsstämma. Vad gäller bolaget ST AB saknas en stadgereglering om hur det bolagets styrelseledamöter ska utses. Det står i strid med travsportens behov av ökad insyn och förstärkt demokrati.

Basförbunden har sin ursprungliga plats inom travsporten och på det lokala planet som samtalspartners till sina respektive sällskap. När travsporten vill inhämta synpunkter från de centrala basförbunden utgör de utmärkta remissinstanser. Organisationsförslaget innehåller istället styrelseplatser särskilt vikta för basförbunden där vissa förbunds legitimitet kan ifrågasättas.

ST:s valberedning bör uppmärksammas på att jävssituationer uppstår med automatik för personer som samtidigt väljs till ledamöter i styrelserna för ATG, ST, ST AB och HNS, vilket även är försvårande för pågående omreglering av spelmarknaden.

Sällskapen får inte lockas att sälja inflytandet över sina tillgångar genom att värdet av ATG:s aktier förflyttas till ett bolag vars beslut de inte kommer att kunna påverka. Det vore oansvarigt att använda bolagets aktievärden till belåning för lokala upprustningar innan andra mer skriande åtgärder vidtagits.

Omorganisationen har flyttat fokus från det verkliga problemet. Travsportens svaga rekrytering bottnar i bristande lönsamhet för hela branschen. Vi behöver samsyn om att hästägarnas klena ekonomiska förutsättningar är den grundläggande orsaken till uppkommen hästbrist. Det är vår övertygelse att travsporten redan har denna insikt.

Vad som återstår är att sällskapen, istället för att låta ST belåna ATG:s tillgångar, visar dådkraft för att skapa ett för utövarna ekonomiskt hållbart tävlingsprogram.

/Björn Damm (S), Conny Johansson (E), Tony Löfqvist (Å), Torbjörn Ylvén (Mp)

ANNONS

Ämnen i artikeln


Av: Björn Damm (S), Conny Johansson (E), Tony Löfqvist (Å), Torbjörn Ylvén (Mp)

Taggar i artikeln


Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.