Runes recept rätt om ministrarna backar

Publicerad 25 februari 2015 av Lars G Dahlgren Spelmarknadsreglering

För varje dag som går förlorar de traditionella och ”samhällsnyttiga” statligt kontrollerade spelbolagen ATG och Svenska Spel marknadsandelar och intäkter till internationellt verkande företag med hemvist utomlands. Det visade ekonomen David Sundén med nästan övertydlighet när han för två veckor sedan presenterade rapporten ”En ny giv” i regeringskansliet Rosenbad.

Just det faktumet är ju inget annat än ett tydligt bevis på att spelmonopolet i praktiken fallit, att det inte går att försvara i den internationaliserade ekonomin. Varje dag som går utan att man kommer närmare en hållbar lösning är en förlorad dag för de som lever i och under den nuvarande regleringen. Det gäller inte minst de cirka 30.000 arbetstillfällen som finns knutna till den svenska hästnäringen, med ATG:s överskott som den absolut viktigaste motorn för att hästsektorn blivit en allt viktigare del av inte minst den svenska jordbruksnäringen de senaste årtiondena.

Nu kliver hela hästnäringen dessutom ut från ridhusen och har tillsammans med trav- och galoppsporten under Hästnäringens Nationella Stiftelses paraply författat en mycket vass folder som sätter fokus på hästens möjligheter att lösa stora och viktiga samhällsutmaningar som så att säga är på ett helt annat plan än hur många travhästar som finns och genererar totointäkter.

För staten står i spelregleringen primärt storleksordningen cirka sex miljarder skattekronor på spel. De 4,5 som kommer in i statskassan som överskott från Svenska Spel och de storleksordningen 1,3-1,4 miljarder som finansen drar in på att ATG är världens hårdast beskattade totalisatorverksamhet. För ekonomin som helhet handlar det om ännu större omsättning som genenerar skatteintäkter. Detta tack vare det som varit tanken med den svenska spelregleringen. Att det som svenskar spelar för ska generera samhällsnytta och inte privata vinster har varit en vinnande formel ända sedan ingen mindre än Carl-Michael Bellman var sekreterare i Gustav III:s Kongliga Nummerlotterie på 1700-talet!

Kontroll har varit nyckelordet i hela detta samhällsnyttetänk för spelande och det gäller fortfarande. Det är bara det att nu behövs helt andra verktyg för att uppnå den kontroll hela spelsektorn - även de internationella bolag som dagligen och stundligen växer för att de skickligt utnyttjar de möjligheter och fördelar det innebär att stå utanför regleringen - säger att de vill ha. 

Det låter som något egentligen enkelt politiskt. Visst, det var en slingrig process att släppa på den reglering som innebar att Sveriges Radio & TV hade monopol på etermedia, på att Televerket hade monopol på telekommunikation (i koppartråd), att SJ hade monopol på att köra tåg på det statliga Banverkets räls, men det hände ju oundvikligen. Här står en i princip enig spelnäring och efterlyser vad som är en på andra håll redan prövad och funnen i praktiken fungerande lösning. Alltså licenser. 

Svenska Spel möjligen undantaget. I vart fall är det bolagets ordförande Anitra Steen en oförbätterlig försvarare av den tvångströja hon själv var delaktig i att dra åt runt inte minst ATG för 20 år sedan. Fast även hennes ord träffar inte direkt rätt tonmässigt. ”Svenska Spel tappar pengar för att vi (till skillnad från Er andra, underförstått), tar ansvar för att motverka spelmissbruk”, deklararade hon när Sundén presenterade sin rapport. Samtidigt satt det helt säkert hundratals - tusentals? - sysslolösa unga och tryckte på de Vegas-maskiner som Svenska Spel gödslat riket med. En idrottsförening i Stockholm, Konyaspor, har till och och med tackat nej till sitt SS-anslag för att den anser att bolagets Vegas-maskiner ”förstör” områdets ungdomar (se denna länk).

Ansvar, Anitra?

Nu verkar även den nya finansministern Magdalena Andersson ha upptäckt att de där sex miljarderna som tickar in från Svenska Spel och ATG är ”bra att ha”. Det är inte mina ord, jag tar dem från Dagens Industris ledarsida, skribent Bo Pettersson, den 18 februari. Ordagrant står där så här: 

”De 4,7 miljarder kronor som Svenska spel delar ut för 2014 är ännu viktigare i ljuset av att Vattenfall slopar utdelningen för andra året och kassakon LKAB nästan helt har sinat.

Och det är pengar som kan stoppas in lite varstans när utgifter ska betalas krona för krona. Det är en omhuldad myt att spelvinsterna oavkortat skulle gå till idrottsrörelsen, som får 1,7 miljarder av staten.

Om det är så Magdalena Andersson resonerar går hon i Anders Borgs fotspår. Han satte en ära i att trotsa partibeslut, parera EU-attacker och placera utredningsförslag i byrålådan för att behålla ett lönsamt status quo.”

Dagens Industri ägnade sin ledarsida åt spelregleringsfrågan eftersom civilministern Ardalan Shekarabi börjat backa från det som såg ut som ett löfte, en programförklaring när han tillträdde: att spelmarknadsregleringen var en fråga som skulle lösas prioriterat, inte minst eftersom Sverige är på väg att bli stämt inför EU-domstolen gällande att den tidigare regeringen förhalat spelregleringen. Shekarabi pekade med hela handen: det var ett licenssystem som man (till och med rätt snabbt) skulle ta fram ett regelverk för.

Nu har han alltså börjat backa. Under den ytterst svaga förevändningen - nej bortförklaringen -  att det inte finns pengar i budgeten att göra någon konkret licensutredning för så är nu risken uppenbar att det inte kommer bara att gå ett, kanske två, utan eventuellt till och med tre, eller fyra, eller ännu fler, år, innan den nya regleringen kan vara på plats. Kanske fattas därför inte ens riksdagsbeslut/klubbas lagförslag i denna mandatperiod, vilken även ovan nämnde rapportskrivaren Sundén misstänker kan bli fallet.

Det är obegripligt.

Svenska Spel gick  ifjol med 500 miljoner kronor sämre resultat än året innan. Med nuvarande beskattning/omvärldstryck på spelmarknaden är ATG i praktiken - tror jag - också dömt att krympa, inte expandera som vd:n Hasse Skarplöth jobbar för. Att, som ATG nu ska göra och har utlovat/beordrats av ägarna ST och SG, leverera 300 miljoner kronor mer i överskott till sporten om tre år, måste vara totalt chanslöst i nuvarande beskattning och spelreglering. Krymper ATG krymper också hästsporten med dess regionalpolitiska, jordbrukspolitiska och arbetsmarknadspolitiska ingredienser.

Så det är därför  snarast så att Shekarabi INTE har råd att inte få den där utredningen gjord, skyndsamt värre dessutom. Som Di:s ledarsida uttrycker det: ”Om ESO-utredaren David Sundén har någorlunda rätt blir det rena vinstaffären för staten att i tid byta spår. Minskad utdelning från Svenska Spel skulle vägas upp av licensavgifter från i dag nästan nollskattande bolag med säte i Malta och Gibraltar.”

Och vips så är vi då inne på det som den rutinerade industriräven Rune Andersson (Mellby Gård) varit inne på i flera år och som han offentligt propagerade för så sent som i höstas. Om nu staten/regeringarna oavsett partifärg vägrar att ta i frågan om hur de i Sverige oreglerade bolagen ska regleras/kontrolleras och uppnå marknadsmässig konkurrensneutralitet (det ST kallar ”Lika villkor”) med de befintliga spelbolagen, så får hästsporten istället anpassa sig till världsmarknadens villkor. Det innebär att endast ha kvar det inhemska banspel/ombudsspel via ATG-kanalerna och starta ett eget ”offshorebolag” för internetspelet. Med som Di föreslår säte i Malta eller Gibraltar. Med nästan nollbeskattning.

Och vips så förlorar Ardalan och Magdalena cirka en halv miljard till i skatteintäkter, på de cirka fem miljarder som utgör andelen E-kanaler i ATG:s omsättningssiffror. Bara det torde räcka för att uppnå de där 300 miljonerna mer som hästsporten ska få ”pokalåret 2018”. Fast då kommer ju inte pengarna från ATG utan från det ”nollbeskattade” satellitbolaget.