Heder åt Jägersros tränarkår

Hoppas att Jägersro tränarkårs protest  kan bli startskottet  till något positivt för travsporten som helhet. Mycket missnöje har legat och grott  bland uppfödare, hästägare, travtränare, amatörer och skötare under  mer än ett kvarts sekel.  För att få gehör för våra synpunkter måste vi gemensamt ta upp frågor som diskuterats  runt om på våra travbanor  och som är viktiga för att travsporten ska kunna leva vidare, ge oss glädje i sporten, öka antalet hästägare och öka möjligheten att ägande av häst åtminstone ska ge ett nollresultat. Alla ovan nämnda kategorier ingår i travsällskapen.

Travsällskapen är majoritetsägare i ST och ATG men det är tjänstemännen som styr. Varför blir det så? Enligt min mening därför att det inte finns någon stark ägare som talar med en tunga. Samma princip gäller här som inom Jordbrukskooperationen, där lantbrukarna (ägarna) får ersättning för sitt arbete beroende på hur effektiva tjänstemännen är. Kooperationen fortlever och ägarna får nöja sig med det som blir över. Dessutom tystnar lantbrukarens stämma då han eller hon blir förtroendevald. Tjänstemännen fortsätter att styra utan att berättigade krav ställs av ägarna. 

Här nedan två exempel på där jag tror att majoriteten av ägarna och tjänstemännen (ST/ATG) inte är av samma åsikt. När Premiechansen startade var avsikten att de pengar som hästägarna avstod i uppfödarpremier skulle täcka de extra prispengar som betalas ut i vissa lopp. Om hundra procent av hästar födda år 2013 skulle gått premielopp hade 19 488 000 kronor utbetalats av ST. För hästar födda år 2013 har hittills i prispengar utbetalats 24 595 200 kronor till uppfödare och hästägare. Breeders’ Crown för fyraåringarna återstår. Enligt mina beräkningar kommer underskottet att bli cirka nio miljoner kronor. Vem är det som får stå för den notan? Enligt mitt sätt att se blir det mindre pengar att köra om i andra lopp. Överskottet från ATG går ju tillbaka till ST.

För egen del, som uppfödare och hästägare, blir jag minst lika glad om jag har en häst som duger i dessa lopp, får del av ordinarie prispengar, känna glädjen och stoltheten över detta. Jag tror att merparten av uppfödarna och hästägarna tycker likadant.

För att öka antalet hästar och hästägare tror jag att intresset blir större om flera får dela på kakan. Varför inte i stället göra en variant av Premiechansen där man har 100 000 kronor i förstapris under exempelvis tre-femårssäsongen för de hästar som avstått uppfödarpremierna. Loppen fördelas med utgångspunkt från där hästarna tränas. 

”ATG har som mål att bli Nordens största spelbolag 2020”. Är detta det viktigaste för Travsällskapen (ägarna)? Bör inte målet för ägarna vara att ATG genom sin skicklighet att driva spelbolag, kanske inte blir störst i Norden, men att ge det största överskottet till ägarna i förhållande till varje omsatt krona, så att det i förlängningen ger viljan och möjligheten för flera att delta i vår fina sport med allt vad det innebär. Omsättningen är inte viktigast. Ägarna måste styra, ställa krav och ha full insyn i olika produkters resultat. Travsällskapen bör kunna samla in data för att ta reda på vad som är viktigast för medlemmarna (de aktiva). De frågor som bedöms som viktigast skall sedan drivas av de förtroendevalda. ST och ATG är viktiga för travsportens fortlevnad, men det är även alla aktiva som jag relaterat till ovan. 

Låt travsporten vara en sport för alla engagerade där särintressen inte skall styra.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
6 oktober 2017 Ruth Riekola, Uppfödare och hästägare

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Kastade tomater

Som Örebroare i stort sett uppvuxen på Mariebergs läktare under 60- och 70 talet, och med ett fortsatt brinnande intresse för svensk travsport, har turerna kring Örebrotravet varit intressanta att

3 december 2019 Olle Boback

Publiken tillbaka till banorna

På sociala medier cirkulerar bilder från travsporten förr i tiden.

16 november 2019 Göran Nordin

NÄT: "Travsportens läge är utomordentligt allvarligt"

Nationell samverkan för Ägare av Travhästar, NÄT, har genomfört sitt årliga rådslag lördagen den 9 november och konstaterar att travsportens läge är utomordentligt allvarligt och utmaningarna är må

11 november 2019 Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

Centralisering av banornas arbete – en bra tanke av ST!

Det är hög tid att Svensk Travsport, ST, tar ansvar för proppskrivandet.

25 oktober 2019 Patrik Jacobsson

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

23 oktober 2019 Bo Jondahl

Antalet trav och galoppbanor

Nu är det så att matematik och statistik är inte allenarådande vid "analys" av tingens ordning.

20 oktober 2019 Svante Holmqvist

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti 2019 "Ära de som äras bör"

Sidor