Heder åt Jägersros tränarkår

Hoppas att Jägersro tränarkårs protest  kan bli startskottet  till något positivt för travsporten som helhet. Mycket missnöje har legat och grott  bland uppfödare, hästägare, travtränare, amatörer och skötare under  mer än ett kvarts sekel.  För att få gehör för våra synpunkter måste vi gemensamt ta upp frågor som diskuterats  runt om på våra travbanor  och som är viktiga för att travsporten ska kunna leva vidare, ge oss glädje i sporten, öka antalet hästägare och öka möjligheten att ägande av häst åtminstone ska ge ett nollresultat. Alla ovan nämnda kategorier ingår i travsällskapen.

Travsällskapen är majoritetsägare i ST och ATG men det är tjänstemännen som styr. Varför blir det så? Enligt min mening därför att det inte finns någon stark ägare som talar med en tunga. Samma princip gäller här som inom Jordbrukskooperationen, där lantbrukarna (ägarna) får ersättning för sitt arbete beroende på hur effektiva tjänstemännen är. Kooperationen fortlever och ägarna får nöja sig med det som blir över. Dessutom tystnar lantbrukarens stämma då han eller hon blir förtroendevald. Tjänstemännen fortsätter att styra utan att berättigade krav ställs av ägarna. 

Här nedan två exempel på där jag tror att majoriteten av ägarna och tjänstemännen (ST/ATG) inte är av samma åsikt. När Premiechansen startade var avsikten att de pengar som hästägarna avstod i uppfödarpremier skulle täcka de extra prispengar som betalas ut i vissa lopp. Om hundra procent av hästar födda år 2013 skulle gått premielopp hade 19 488 000 kronor utbetalats av ST. För hästar födda år 2013 har hittills i prispengar utbetalats 24 595 200 kronor till uppfödare och hästägare. Breeders’ Crown för fyraåringarna återstår. Enligt mina beräkningar kommer underskottet att bli cirka nio miljoner kronor. Vem är det som får stå för den notan? Enligt mitt sätt att se blir det mindre pengar att köra om i andra lopp. Överskottet från ATG går ju tillbaka till ST.

För egen del, som uppfödare och hästägare, blir jag minst lika glad om jag har en häst som duger i dessa lopp, får del av ordinarie prispengar, känna glädjen och stoltheten över detta. Jag tror att merparten av uppfödarna och hästägarna tycker likadant.

För att öka antalet hästar och hästägare tror jag att intresset blir större om flera får dela på kakan. Varför inte i stället göra en variant av Premiechansen där man har 100 000 kronor i förstapris under exempelvis tre-femårssäsongen för de hästar som avstått uppfödarpremierna. Loppen fördelas med utgångspunkt från där hästarna tränas. 

”ATG har som mål att bli Nordens största spelbolag 2020”. Är detta det viktigaste för Travsällskapen (ägarna)? Bör inte målet för ägarna vara att ATG genom sin skicklighet att driva spelbolag, kanske inte blir störst i Norden, men att ge det största överskottet till ägarna i förhållande till varje omsatt krona, så att det i förlängningen ger viljan och möjligheten för flera att delta i vår fina sport med allt vad det innebär. Omsättningen är inte viktigast. Ägarna måste styra, ställa krav och ha full insyn i olika produkters resultat. Travsällskapen bör kunna samla in data för att ta reda på vad som är viktigast för medlemmarna (de aktiva). De frågor som bedöms som viktigast skall sedan drivas av de förtroendevalda. ST och ATG är viktiga för travsportens fortlevnad, men det är även alla aktiva som jag relaterat till ovan. 

Låt travsporten vara en sport för alla engagerade där särintressen inte skall styra.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
6 oktober 2017 Ruth Riekola, Uppfödare och hästägare

Hur gagnar dessa mediala satsningar sporten?

Jag har under en tid förundrats över den mediala satsning ATG gör, dels på ”nätet” och dels i de direktsända travprogrammen på televisionen.

3 mars Bengt Olson, Umeå

Svar till Ingvar Ohlin

Hej Ingvar!

24 februari Anders Strandberg

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Gör om V75 Champions!

Inget ont om V75 Champions, ej heller om Jörgen Westholms bravader i årets upplaga på Åbytravet. En vinnare är alltid en vinnare.

6 februari Hans Karlsson, Per-Åke Granlund

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Sidor