Något måste göras nu för att rädda det som räddas kan

Det finns många paralleller mellan utvecklingen av svensk travsport och det globala klimatet. Utredningar och rapporter de sista 20 åren har varit väldigt entydiga. Förnekelsen av fakta och gjorda prognoser har i bägge fallen varit markant och framför allt har inget gjorts för att dämpa den negativa utvecklingen.

I travfallet har vi tre stora utredningar sedan år 2000 som med med stor exakthet har pekat ut dagens situation. Man frågar sig om ingen läste dem, om ingen förstod eller ville man inte förstå?

I dag är nog alla överens om att vi har ett problem. Visserligen har uppfödningen stabiliserats efter 2014. Den är dock bara på samma nivå som i början av 70-talet. Dessutom har den en lite annorlunda struktur med ett ökat antal utlandsägda fölston registrerade i Sverige. Effekterna av de lägre födelsetalen är redan tydliga i startlistorna, även om full effekt nås först 2021. Trots det lägre utbudet av unghästar upplever dock många uppfödare svårigheter att få kostnadstäckning och till och med problem med att överhuvudtaget få sålt.

En fråga till våra sällskap och ST:s styrelse: Finns lösningen till problemen i Pegasusdokumentet? I våra ögon är det närmaste att likna vid en önskelista för julklappar, men framför allt i total avsaknad av konkreta handlingsplaner. Vilken styrelse för ett bolag i kris skulle ge vd godkänt för ett så naivt och ofullständigt dokument? Nuvarande hästägare känner i vart fall inget hopp. Nej, det krävs betydligt mycket mer!

Kanske har vi olika uppfattning om allvaret i situationen och hur vi löser problemen. Kanske går skiljelinjen mellan dem som betalar stora pengar och arbetar ideellt för vår stora passion och dem som har sin försörjning från samma bransch. Vi tänker då inte på dem som jobbar praktiskt med hästarna, men hur är det exempelvis med invånarna i Hästsportens Hus? Förstår och uppskattar de mjuka värden eller hästägareekonomi överhuvudtaget?

Något måste göras nu för att rädda det som räddas kan. Här måste hästägare, nuvarande som blivande, ta ansvaret. Vi lägger trots allt ner runt tre miljarder kronor netto i kostnader per år och borde vara den grupp som är mest angelägna för att något ska ske. Utan hästägare, inga hästar, ingen travsport! Självklart måste vi arbeta genom våra travsällskap, vilka sedan styr ST och för tillfället även ATG.

För att lyckas måste vi mobilisera alla sorters hästägare, såväl föreningsanslutna som egna. Hästägareföreningarna vid Solvalla, Sundbyholm och Mantorp har därför bildat NÄT, en organisation som står helt fri från från travsportens centralorganisationer för att, självständigt och utan andra lojaliteter, driva hästägarnas viktigaste angelägenheter och då framför allt de ekonomiska. Det är sakfrågor som gäller och inte politiska.

Conny Johansson, Mälardalens Travhästägareförening
Torbjörn Ylvén, Östergötlands Travhästägareförening

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
6 mars Anonym

Så gör vi travet bättre

Onsdagarna har varit ett samtalsämne länge. Att expresstravet försvårar för storbanorna att få publik. Men jag har en lösning. Varför inte låta Solvalla och saxbanan köra sin egna V86-omgång?

27 februari Morgan Olsson, Sundbyberg

Angående text-TV

Travet finns kvar på Tv4:s text-TTV sidan 400-413.

15 februari Leif Karlsson

Krångel och inget trav på text-tv – nu är det slutspelat

För egen del har jag varit en mycket liten men trogen spelare, främst på V75 och dess företrädare i drygt 30 år.

14 februari Bästa hälsningar UN

En saga för den travintresserade

Den 22 april 2008 föddes en häst som kom att spela en stor roll i mitt liv.

12 februari Jörgen Dahlström

Replik till Solvallas VD Jörgen Forsberg om bordsplatser i Bistron

Av de 189 bordsplatser som blivit konfiskerade av Solvallas ledning, medför att ytterligare hästägare och uppfödare drivs bort från sina bordsplatser.

5 februari ​​​​​​​Werner Wolf

Solvallas framtid - bygg nytt

Solvalla har hamnat i en svår situation sedan V86 började. Minskad publik och en anläggning som kräver stora summor att underhålla. 

1 februari Bengt Welén, Enköping

Svar till ”Kommentar till drastisk minskning av ungdomar inom travsporten"

Svar till ”Kommentar till drastisk minskning av ungdomar inom travsporten” av Werner Wolf:

21 januari Jörgen Forsberg, vd för Solvalla

Kommentar till drastisk minskning av ungdomar inom travsporten

Jag läste artikeln om den drastiska minskningen av ungdomar inom travsporten och vill även påpeka minskningen av hästägare och uppfödare.

17 januari Werner Wolf

Slutspelat

För egen del har jag varit en mycket liten med trogen spelare, främst på V75 och dess företrädare, i drygt 30 år.

11 januari UN

Det finns en lösning på allt...

...och vän av ordning undrar om inte spara-pengar-lösningen för svensk travsport lyder "och äldre".

8 januari // Gunnar

Sidor