NÄT: "Travsportens läge är utomordentligt allvarligt"

Nationell samverkan för Ägare av Travhästar, NÄT, har genomfört sitt årliga rådslag lördagen den 9 november och konstaterar att travsportens läge är utomordentligt allvarligt och utmaningarna är många och svåra:

* Hästbristen
* Hästägarflykten
* Tävlingsprogrammets utformning
* Finansieringen av prismedel
* Denninger och Almgrens utredning ”En plats i solen”

Hästbristen

Svensk travsport fortsätter enligt sin halvårsstatistik att tappa både aktiva starthästar och unghästar under uppträning. Något handfast åtgärdsprogram för att vända trenden har fortfarande inte presenterats, trots att utvecklingskurvans oroande lutning har varit väl synlig under många år. I den senaste halvårsstatistiken från 15 oktober framgår att i solvallaregionen (S, E och Vi) har drygt 25 procent av tvååriga varmblod i träning försvunnit sedan 2018. 

Hästantalet, och inte minst antalet hästägare, minskar i en rasande fart. En konkret handlingsplan om hur utvecklingen ska vända är av högsta prioritet.

Hästägarflykten

De inhemska hästägarna som står för travsportens mångfald blir allt färre. De hästägare som hittills har betalat stora pengar genom att köpa svenskfödda unghästar flyttar i allt större utsträckning sina investeringar utomlands. Såväl travsporten som spelet utvecklas positivt i USA och auktionspriserna når nya rekordnivåer. 

En av anledningarna är att brister inom det amerikanska systemet har åtgärdats efter marknadsmässiga principer och därmed gagnat en positiv utveckling för både
inhemska och internationella intressen. För svensk travsport gäller att återinföra en kostnadstäckning vars nivå positivt påverkar genomsnittshästarnas intjänande och skapar naturlig efterfrågan.

Tävlingsprogrammet

Det tävlingsprogram som har presenterats för 2020 tar mer hänsyn till spelbolaget ATG:s omsättningskrav än till sportens behov av tävlingstillfällen. Istället för att koncentrera tävlandet till de banor där det fortfarande finns tillräckligt med hästar tvingas våra hästar till ett omfattande och onödigt resande. 

Resandet utarmar hästägarnas ekonomi och tar heller inga hänsyn till samhällets fastställda miljömål. Tävlingarna måste koncentreras till de regioner där hästarna finns.

Prismedlen

Med färre antal lopp kan prismedel komprimeras och göra prisplaceringar värdefulla även i de lägst doterade loppen. ATG:s uppdrag att finansiera travsportens prismedel med spelets överskott är inte längre, efter spelomregleringen, någon given självklarhet. Spelbolaget är konkurrensutsatt och våra travbanor behöver hitta nya, kompletterande vägar och affärsmöjligheter för att kunna betala ut egna prismedel. 

Det är absolut nödvändigt att tänka nytt. Det krävs nya strukturer för att öka och
fördela totoöverskottet. Bättre kostnadseffektivitet är nödvändigt, samtidigt som travbanornas självklara rätt att träffa egna affärsavtal inte får inskränkas.

Utredningen

Oavsett om vi äger våra hästar helt eller delvis tillhör travsporten hästägarna. Utan hästägare hade inga travbanor behövt byggas, inga travsällskap bildas och inga proffstränare och catchdrivers anlitas. Det är hästägarna i travsällskapen runt om i landet som utgör essensen av svensk travsport, själva den bärande bjälken, som håller hela byggnaden på plats. 

Tyvärr verkar det ursprungliga uppdraget ha fallit i glömska, det vill säga att arrangera travtävlingar för de hästar som ägs och tränas vid den egna banan. Istället har sportens angelägenheter alltmer delegerats och centraliserats till en helt annan byggnad, Hästsportens hus.

Det utredningsförslag som presenterades vid förtroenderådets senaste möte är det yttersta beviset för hur galet det har gått. Utredarna föreslår att centralförbundet genom ett redan bildat bolag, ST AB, tar över all tävlings- och affärsverksamhet från banorna. Det kunde ha varit ett utmärkt förslag om utredarna inte hade missat själva essensen, den bärande bjälken, det vill säga att det är travsällskapen som är travsportens ägare. Centralförbundet äger ingenting.

Under november kommer utredningen att diskuteras vid regionala möten. Som hästägare bejakar NÄT tanken att travsällskap med framtidstro bildar ett eget gemensamt affärsdrivande bolag med uppdraget att kostnadseffektivt bedriva travsport på en fortsatt hög nivå. ST:s uppdrag som serviceorganisation behöver på intet sätt ändras.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
11 november 2019 Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

Hur gagnar dessa mediala satsningar sporten?

Jag har under en tid förundrats över den mediala satsning ATG gör, dels på ”nätet” och dels i de direktsända travprogrammen på televisionen.

3 mars Bengt Olson, Umeå

Svar till Ingvar Ohlin

Hej Ingvar!

24 februari Anders Strandberg

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Gör om V75 Champions!

Inget ont om V75 Champions, ej heller om Jörgen Westholms bravader i årets upplaga på Åbytravet. En vinnare är alltid en vinnare.

6 februari Hans Karlsson, Per-Åke Granlund

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Sidor