NÄT: "Travsportens läge är utomordentligt allvarligt"

Nationell samverkan för Ägare av Travhästar, NÄT, har genomfört sitt årliga rådslag lördagen den 9 november och konstaterar att travsportens läge är utomordentligt allvarligt och utmaningarna är många och svåra:

* Hästbristen
* Hästägarflykten
* Tävlingsprogrammets utformning
* Finansieringen av prismedel
* Denninger och Almgrens utredning ”En plats i solen”

Hästbristen

Svensk travsport fortsätter enligt sin halvårsstatistik att tappa både aktiva starthästar och unghästar under uppträning. Något handfast åtgärdsprogram för att vända trenden har fortfarande inte presenterats, trots att utvecklingskurvans oroande lutning har varit väl synlig under många år. I den senaste halvårsstatistiken från 15 oktober framgår att i solvallaregionen (S, E och Vi) har drygt 25 procent av tvååriga varmblod i träning försvunnit sedan 2018. 

Hästantalet, och inte minst antalet hästägare, minskar i en rasande fart. En konkret handlingsplan om hur utvecklingen ska vända är av högsta prioritet.

Hästägarflykten

De inhemska hästägarna som står för travsportens mångfald blir allt färre. De hästägare som hittills har betalat stora pengar genom att köpa svenskfödda unghästar flyttar i allt större utsträckning sina investeringar utomlands. Såväl travsporten som spelet utvecklas positivt i USA och auktionspriserna når nya rekordnivåer. 

En av anledningarna är att brister inom det amerikanska systemet har åtgärdats efter marknadsmässiga principer och därmed gagnat en positiv utveckling för både
inhemska och internationella intressen. För svensk travsport gäller att återinföra en kostnadstäckning vars nivå positivt påverkar genomsnittshästarnas intjänande och skapar naturlig efterfrågan.

Tävlingsprogrammet

Det tävlingsprogram som har presenterats för 2020 tar mer hänsyn till spelbolaget ATG:s omsättningskrav än till sportens behov av tävlingstillfällen. Istället för att koncentrera tävlandet till de banor där det fortfarande finns tillräckligt med hästar tvingas våra hästar till ett omfattande och onödigt resande. 

Resandet utarmar hästägarnas ekonomi och tar heller inga hänsyn till samhällets fastställda miljömål. Tävlingarna måste koncentreras till de regioner där hästarna finns.

Prismedlen

Med färre antal lopp kan prismedel komprimeras och göra prisplaceringar värdefulla även i de lägst doterade loppen. ATG:s uppdrag att finansiera travsportens prismedel med spelets överskott är inte längre, efter spelomregleringen, någon given självklarhet. Spelbolaget är konkurrensutsatt och våra travbanor behöver hitta nya, kompletterande vägar och affärsmöjligheter för att kunna betala ut egna prismedel. 

Det är absolut nödvändigt att tänka nytt. Det krävs nya strukturer för att öka och
fördela totoöverskottet. Bättre kostnadseffektivitet är nödvändigt, samtidigt som travbanornas självklara rätt att träffa egna affärsavtal inte får inskränkas.

Utredningen

Oavsett om vi äger våra hästar helt eller delvis tillhör travsporten hästägarna. Utan hästägare hade inga travbanor behövt byggas, inga travsällskap bildas och inga proffstränare och catchdrivers anlitas. Det är hästägarna i travsällskapen runt om i landet som utgör essensen av svensk travsport, själva den bärande bjälken, som håller hela byggnaden på plats. 

Tyvärr verkar det ursprungliga uppdraget ha fallit i glömska, det vill säga att arrangera travtävlingar för de hästar som ägs och tränas vid den egna banan. Istället har sportens angelägenheter alltmer delegerats och centraliserats till en helt annan byggnad, Hästsportens hus.

Det utredningsförslag som presenterades vid förtroenderådets senaste möte är det yttersta beviset för hur galet det har gått. Utredarna föreslår att centralförbundet genom ett redan bildat bolag, ST AB, tar över all tävlings- och affärsverksamhet från banorna. Det kunde ha varit ett utmärkt förslag om utredarna inte hade missat själva essensen, den bärande bjälken, det vill säga att det är travsällskapen som är travsportens ägare. Centralförbundet äger ingenting.

Under november kommer utredningen att diskuteras vid regionala möten. Som hästägare bejakar NÄT tanken att travsällskap med framtidstro bildar ett eget gemensamt affärsdrivande bolag med uppdraget att kostnadseffektivt bedriva travsport på en fortsatt hög nivå. ST:s uppdrag som serviceorganisation behöver på intet sätt ändras.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
11 november Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

Kastade tomater

Som Örebroare i stort sett uppvuxen på Mariebergs läktare under 60- och 70 talet, och med ett fortsatt brinnande intresse för svensk travsport, har turerna kring Örebrotravet varit intressanta att

3 december Olle Boback

Publiken tillbaka till banorna

På sociala medier cirkulerar bilder från travsporten förr i tiden.

16 november Göran Nordin

Centralisering av banornas arbete – en bra tanke av ST!

Det är hög tid att Svensk Travsport, ST, tar ansvar för proppskrivandet.

25 oktober Patrik Jacobsson

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

23 oktober Bo Jondahl

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti "Ära de som äras bör"

Hur kan Anna inte unnas en sekund i trav-TV?

Som så många gånger förr slår min fina vän och kollega samtliga stortränare, som gjorde sig mödan, med sin fine Rafiki Fri.

11 juli Klara Dahlgren, Örebro

Vi spelare vill ha V75 14:30 nu

Måste vi travtippare gå ihop och bestämma oss för att ge fasiken i att spela V75 några veckor framöver för att vi ska få tillbaks den humanare starttiden 14:30? Jag tror det är det är det enda som

8 juli Trav

V75 14.30

Om det blir 100 miljoner mindre i omsättning vad spelar det för roll?

5 juli Tc

Travprogram till Norrland – ett stort problem

Sedan början av år 2018 har alla prenumeranter av travprogram bosatta i Norrland noterat att postgången blivit minst sagt opålitlig.

19 juni Ingemar Sterner, Brunflo och Örjan Eriksson, Östersund

Hur skall vi föryngra travpubliken ?

Medelåldern på travpubliken höjs sakta men säkert. Det är ett stort problem. Hur ser det ut om tio år om inte nya satsningar påbörjas omgående?

17 juni Bengt Welén

Sidor