Pokalåret ett steg på vägen

Med Pokalårspengarna fördelade för nästa år har vi fått en bra botten- platta att gå vidare från för svensk travsport. Till slut har det blivit en rimlig fördelning av pengarna.

Förhoppningsvis kan lyftet för treåringarna få fart på uppfödningen. Höjningen på V75 gynnar de som för tillfället har en riktigt bra häst.

Men viktigast av allt. Garantinivån att inga vanliga lopp ska köras med lägre förstapris än 20-, 25-, 30- respektive 40 000 kronor beroende på bana ger en lägstanivå som kommer att göra att fler kommer att hålla på längre som hästägare och fler nya kommer till.

Införandet av grundnivån är en stor framgång för landets hästägare. Utan en aktiv insats av Travhästägarna (tidigare RST) hade inte två tredjedelar av de så kallade Pokalårspengarna gått till de aktiva och fördelningen hade inte sett ut som den nu gör.

Travsällskapen kan visserligen fortsätta att tulla på prispengarna till en viss tävlingsdag. Men de kan inte längre köra lopp med löjligt låga förstapris för att omfördela pengar till sina stordagar. Omfördelningen kan bara ske av pengar som ligger ovanför den garanterade nivån där breda prisskalor ingår.

Det innebär att det är fullt möjligt att dela ut högre första pris i vanliga lopp än de som nu är garan- terade. Med marknadsavdelningar som kan plocka in sponsorpengar till storloppen betyder det att året-runtbanor själva kan höja den garanterade nivån till högre första- pris än 25 000 och att säsongsbanor kan garantera mer än 20 000 om travsällskapens ledningar bestämmer sig för det. De större banorna kan naturligtvis också höja sina garanti- nivåer om de vill. Här har hästägar- föreningarna kring varje bana en uppgift i att påverka travsällskapen i den riktning man önskar att banan ska ta.

Injektionen med höjda prispeng- ar nästa år och framöver behövs verkligen. Fakta är nämligen att det inte ser särskilt bra ut för svensk travsport, trots alla fantastiska prestationer som vi så gott som dag- ligen bevittnar.

Prognosen för de kommande åren är inte särskilt ljus. Under 2000-talet har antalet födda travhästar i stort sett halverats, mer än hälften av amatörtränarna har lagt av och banpubliken är så gott som borta utom enstaka stordagar under den ljusare delen av året.

Samtidigt har marknadsinsatsen för spel och nya spelformer varit massiv. Men resultatet är ganska klent. I bästa fall har omsättningen följt konsumentprisindex. Nästa år kommer alltså en ordentlig höjning till de aktiva och det är livsviktigt att det blir en bestående nivåhöjning om vi ska få fler hästar och hästägare.

Med det hästantal som finns nu kommer det att bli svårt att upprätthålla nuvarande tävlingsschema. Ansvariga inom travsällskapen, ST och ATG borde vara rejält oroliga. När kullarna födda 2009-11, ersätts av årgångarna 15-17, får vi runt 1 700 färre tävlingshästar. Följden av det kan var och en räkna ut. Det kom- mer att bli ”slagsmål” sällskapen emellan, när tävlingsdagarna skall fördelas.

Det blir än viktigare att lägga tävlingarna där det finns många aktiva med många hästar. De banor som uppfyller de kriterierna kommer att någorlunda kunna hålla ställningarna, andra hamnar i en nedåtgående spiral med de slitningar det för med sig och så småningom frågor om inte några banor ska upphöra med tävlingar.

Det blir följden om inte utvecklingen vänds. För att det ska vara möjligt måste hästägandet sättas i första rummet. Så är det inte alltid idag. Tvärtom, ibland verkar det som om de tjänstemän som i mångt och mycket styr ATG, ST och travsällskapen har glömt att hästarna och de som äger dem är själva förutsättningen för att det ska kunna be- drivas travtävlingar. 

Det är dags för styrelserna för ST och för travsällskapen att borsta upp sig och göra klart att villkoren för hästägarna måste ha högsta prioritet.

Det innebär att man inte ska nagga på prismedlen. Det innebär att man ska hålla nere kostnaderna vid start. Det innebär att hästägaren ska behandlas som en VIP-gäst när hen har häst till start.

Men även vi som hästägare har ett ansvar. De lokala hästägarförening- arna kan påverka sina travsällskap att göra rätt prioriteringar.

Travhästägarna centralt har till uppgift att företräda de lokala hästägarföreningarna och alla hästägare, oavsett om man äger många hästar placerade hos en stortränare eller några få. Höjningen av prispengarna nästa år är ett bra första steg.  Men det räcker inte.

Ska vi få fler hästar och hästägare måste kostnaderna pressas och intäktsmöjligheterna öka ytterligare.

Vi anser att prispengarna ska uppgå till tio procent av bruttoomsättningen på spelet 2020. Det skulle i dagsläget innebära nästan en fördubbling. Ett delmål bör vara åtta procent 2019. Höjningen i och med Pokalåret är bara en liten bit på vägen. Den omreglerade spelmarknaden kommer knappast heller att öka intäkterna så mycket att målet kan uppfyllas.

För att det ska vara möjligt krävs också rationaliseringar och kostnadskontroll. Det är oroväckande när utvecklingen går åt motsatt håll med stora kostnadsökningar på ATG och när personalkostnaderna för ST inkluderat TR Media ökade med 20 procent förra året.

Det är dags att hästägarna sluter leden och agerar kraftfullt.

Det är vi som är basen för travsporten!

Låt oss se de stora linjerna och inte låta särintressen sabotera för helheten!

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
18 juli 2017 Anders Jonsson, Ordförande Travhästägarna 

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

Prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Sidor