Så ser vi på travets framtida utveckling

Replik till Roger Nilsson, Solängets hästägareförening:

Genom direkta frågor ställda till oss i Travrondens nr 81/2017 av Ro- ger Nilsson från Solänget får vi ett enastående bra tillfälle att utveckla vår syn på travsportens framtid.

Vi tackar för de raka frågorna. Här kommer svaren. Vi vill att alla banor ska leva men av egen kraft. Vilka utgångspunkter och parametrar tänker ni er ska ingå i den bedömningen? 

Svar: Travsällskapen är ägarna till svensk travsport. De är inga sociala samhällsinstitutioner som lever av skattemedel, utan de ska verka genom en sund och balanserad egen ekonomi. Vi har ett stort antal travsällskap som över tid inte har lyckats att rekrytera nya aktiva, hästar och hästägare. Det är en anledning till de ökade problem travsporten möter. Vi får svårare att locka publik när den lokala förankringen saknas. Sällskapens ekonomi tyngs i dag många gånger av en kostnadskostym som inte kan motiveras. Bristen på aktiva hästar och externa hästägare understryker det stora strukturella problem som sporten har.

Vi tänker oss att varje sällskap bättre måste redovisa sin egen verksamhet. Det gäller från antalet födda föl i räjongen till antalet aktiva hästar

i tävlingsbar ålder, men också antal aktiva av alla olika licenskategorier, samt antalet hästägare med hästar i träning vid den egna banan. Naturligtvis ska även banans finansiella bidrag till spelet redovisas. Ingen skall leva på bidrag från ST. Innebär det att alla bidrag från ST ska upphöra eller bara de bidrag som innebär att någon kan överleva?


Svar: Inga riksomfattande BAS-organisationer ska leva på bidrag från ST. De olika BAS-organisationerna har givetvis var och en sitt eget berättigande, men det är medlemsavgifter som ska vara grunden i dessa föreningars ekonomi. På lokal nivå ska sällskapen använda BAS-föreningarna som verktyg i sällskapens tjänst för att kunna verkställa sitt rekryteringsuppdrag. På central riksnivå ska BAS stå fria och ekonomiskt oberoende från ST för att bäst kunna företräda sina medlemmar och fritt verka

för nödvändiga förändringar. Inga föreningsbidrag ska ”smutsa ner” trovärdigheten till exempel vid förhandlingar med Svensk Travsport.

”Det är runt våra storstadsområden som den moderne hästägaren finns.” Beskriv hur ni tycker en modern hästägare skall vara.

Svar: Det handlar inte om hur vi tycker att en modern hästägare ska vara. Det handlar mer om vem den moderna hästägaren är. Det har skett en utveckling från land

till stad som gör att amatörtränarna har minskat högst väsentligt. Knappt tio procent av hästarna i proffsträning är andelsägda med upp till tjugo ägare eller fler, medan hela 40 procent ägs av ”storhästägare” vilka företräder fem eller fler hästar. En betydande del, cirka 35 procent, ägs eller delägs av proffstränarna, vilket inte minst för tränarna själva, oftast är både oönskat och kontraproduktivt.

Travsporten har tappat den tidigare största gruppen, de som ägde en egen häst, eller som tillsammans med släkt eller vänner ägde mellan en till fyra hästar. Det är den gruppen hästägare som vi vill ha tillbaka. Hästägandets villkor måste kraftigt förbättras för att ”vanligt” folk ska kunna bli hästägare igen. Att kraftfullt förbättra hästägandets villkor är det enda som kan locka dem tillbaka, eller för att vi ska kunna rekrytera nya.

”ST bidrar genom sitt tävlingsprogram till söndring.” Vad är anledningen till ovanstående påstående? Tycker ni att det tävlas på för många banor? Har en del av de mindre banorna för många tävlingsdagar? Ge exempel i så fall!

Svar: Det är helt uppenbart att det körs för många lopp och på för många banor. Sportens kostnader för att hålla i gång 32 banor riskerar utvecklingen. När kostnaden för att arrangera en tävlingsdag långt överstiger spelintäkterna får vi olönsamma tävlingar som ska betalas av sportens samlade medel. Lördagstävlingarna efter V75 är ett exempel, men tyvärr finns det ett hundratal olönsamma tävlingstillfällen, och då är inte breddagarna medräknade. Underskottet per sådan dag är cirka en halv miljon, hästägarnas och de aktivas kostnader oräknade.

Tävlingsprogrammet inför nästa år beslutades under märkliga former. Solvalla vann gehör för sitt krav på egen tävlingsdag, men på andra banors bekostnad. Processen söndrade i stället för att samla, vilket även var fallet vid införandet av V86xpress. Saxade tävlingar har starkt bidragit till att publiken kraftigt minskat på landets fyra storbanor. Den utvecklingen är negativ för hela travsporten.

”Låt de storbanor som bidrar till utvecklingen också ta ansvar för den.” Innebär det att ni tycker att de som inte räknas till storbanor, bidrar för lite till utvecklingen och i så fall inom vilka områden? Om ni får en större roll i detta sammanhang, kommer ni då att verka för att hela Travsverige skall bli lite mindre, eftersom storbanorna skall ta ansvar för utvecklingen?


Svar: Solvallas hästägare har inget eget intresse av att Travsverige ska bli mindre. Tvärtom! Svensk travsport bygger på en bred bas där bredd och elit lever i symbios, men vi lever inte i en dröm. Den brutala verkligheten låter sig inte ignoreras. Underlåtenhet att fatta svåra beslut från både travsällskapen och ST har starkt bidragit till den tråkiga utvecklingen.

Travsporten kan liknas vid ett stort företag med att antal produk- tionsenheter spridda över hela landet. Omständigheter kräver ibland strukturomvandling. Det är en nödvändig, men obehaglig process för alla inblandade. Därför måste alla banor redovisa antal tränare, hästar i tävlingsbar ålder och lokala hästägare inom sina respektive räjonger. Då vet vi var de bästa förutsättningarna finns. Hela Travsverige kan koncentrera den huvudsakliga tävlingsverksamheten dit, utveckla arenorna och förhoppningsvis även utveckla sporten.

Vår givna ambition är travsportens möjlighet till utveckling, inte bara överlevnad. Det finns ingen genväg för att vända rekryteringskurvorna. Enligt vår uppfattning finns en enda väg, vilket är väsentligt förbättrade intjänandemöjligheter för hästarna och därmed bättre ekonomi i hästägandet.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
17 oktober 2017 Björn Damm och Ewa Silfverberg Liljeros, Solvalla hästägarförening

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Kastade tomater

Som Örebroare i stort sett uppvuxen på Mariebergs läktare under 60- och 70 talet, och med ett fortsatt brinnande intresse för svensk travsport, har turerna kring Örebrotravet varit intressanta att

3 december 2019 Olle Boback

Publiken tillbaka till banorna

På sociala medier cirkulerar bilder från travsporten förr i tiden.

16 november 2019 Göran Nordin

NÄT: "Travsportens läge är utomordentligt allvarligt"

Nationell samverkan för Ägare av Travhästar, NÄT, har genomfört sitt årliga rådslag lördagen den 9 november och konstaterar att travsportens läge är utomordentligt allvarligt och utmaningarna är må

11 november 2019 Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

Centralisering av banornas arbete – en bra tanke av ST!

Det är hög tid att Svensk Travsport, ST, tar ansvar för proppskrivandet.

25 oktober 2019 Patrik Jacobsson

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

23 oktober 2019 Bo Jondahl

Antalet trav och galoppbanor

Nu är det så att matematik och statistik är inte allenarådande vid "analys" av tingens ordning.

20 oktober 2019 Svante Holmqvist

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti 2019 "Ära de som äras bör"

Sidor