Så ser vi på travets framtida utveckling

Replik till Roger Nilsson, Solängets hästägareförening:

Genom direkta frågor ställda till oss i Travrondens nr 81/2017 av Ro- ger Nilsson från Solänget får vi ett enastående bra tillfälle att utveckla vår syn på travsportens framtid.

Vi tackar för de raka frågorna. Här kommer svaren. Vi vill att alla banor ska leva men av egen kraft. Vilka utgångspunkter och parametrar tänker ni er ska ingå i den bedömningen? 

Svar: Travsällskapen är ägarna till svensk travsport. De är inga sociala samhällsinstitutioner som lever av skattemedel, utan de ska verka genom en sund och balanserad egen ekonomi. Vi har ett stort antal travsällskap som över tid inte har lyckats att rekrytera nya aktiva, hästar och hästägare. Det är en anledning till de ökade problem travsporten möter. Vi får svårare att locka publik när den lokala förankringen saknas. Sällskapens ekonomi tyngs i dag många gånger av en kostnadskostym som inte kan motiveras. Bristen på aktiva hästar och externa hästägare understryker det stora strukturella problem som sporten har.

Vi tänker oss att varje sällskap bättre måste redovisa sin egen verksamhet. Det gäller från antalet födda föl i räjongen till antalet aktiva hästar

i tävlingsbar ålder, men också antal aktiva av alla olika licenskategorier, samt antalet hästägare med hästar i träning vid den egna banan. Naturligtvis ska även banans finansiella bidrag till spelet redovisas. Ingen skall leva på bidrag från ST. Innebär det att alla bidrag från ST ska upphöra eller bara de bidrag som innebär att någon kan överleva?


Svar: Inga riksomfattande BAS-organisationer ska leva på bidrag från ST. De olika BAS-organisationerna har givetvis var och en sitt eget berättigande, men det är medlemsavgifter som ska vara grunden i dessa föreningars ekonomi. På lokal nivå ska sällskapen använda BAS-föreningarna som verktyg i sällskapens tjänst för att kunna verkställa sitt rekryteringsuppdrag. På central riksnivå ska BAS stå fria och ekonomiskt oberoende från ST för att bäst kunna företräda sina medlemmar och fritt verka

för nödvändiga förändringar. Inga föreningsbidrag ska ”smutsa ner” trovärdigheten till exempel vid förhandlingar med Svensk Travsport.

”Det är runt våra storstadsområden som den moderne hästägaren finns.” Beskriv hur ni tycker en modern hästägare skall vara.

Svar: Det handlar inte om hur vi tycker att en modern hästägare ska vara. Det handlar mer om vem den moderna hästägaren är. Det har skett en utveckling från land

till stad som gör att amatörtränarna har minskat högst väsentligt. Knappt tio procent av hästarna i proffsträning är andelsägda med upp till tjugo ägare eller fler, medan hela 40 procent ägs av ”storhästägare” vilka företräder fem eller fler hästar. En betydande del, cirka 35 procent, ägs eller delägs av proffstränarna, vilket inte minst för tränarna själva, oftast är både oönskat och kontraproduktivt.

Travsporten har tappat den tidigare största gruppen, de som ägde en egen häst, eller som tillsammans med släkt eller vänner ägde mellan en till fyra hästar. Det är den gruppen hästägare som vi vill ha tillbaka. Hästägandets villkor måste kraftigt förbättras för att ”vanligt” folk ska kunna bli hästägare igen. Att kraftfullt förbättra hästägandets villkor är det enda som kan locka dem tillbaka, eller för att vi ska kunna rekrytera nya.

”ST bidrar genom sitt tävlingsprogram till söndring.” Vad är anledningen till ovanstående påstående? Tycker ni att det tävlas på för många banor? Har en del av de mindre banorna för många tävlingsdagar? Ge exempel i så fall!

Svar: Det är helt uppenbart att det körs för många lopp och på för många banor. Sportens kostnader för att hålla i gång 32 banor riskerar utvecklingen. När kostnaden för att arrangera en tävlingsdag långt överstiger spelintäkterna får vi olönsamma tävlingar som ska betalas av sportens samlade medel. Lördagstävlingarna efter V75 är ett exempel, men tyvärr finns det ett hundratal olönsamma tävlingstillfällen, och då är inte breddagarna medräknade. Underskottet per sådan dag är cirka en halv miljon, hästägarnas och de aktivas kostnader oräknade.

Tävlingsprogrammet inför nästa år beslutades under märkliga former. Solvalla vann gehör för sitt krav på egen tävlingsdag, men på andra banors bekostnad. Processen söndrade i stället för att samla, vilket även var fallet vid införandet av V86xpress. Saxade tävlingar har starkt bidragit till att publiken kraftigt minskat på landets fyra storbanor. Den utvecklingen är negativ för hela travsporten.

”Låt de storbanor som bidrar till utvecklingen också ta ansvar för den.” Innebär det att ni tycker att de som inte räknas till storbanor, bidrar för lite till utvecklingen och i så fall inom vilka områden? Om ni får en större roll i detta sammanhang, kommer ni då att verka för att hela Travsverige skall bli lite mindre, eftersom storbanorna skall ta ansvar för utvecklingen?


Svar: Solvallas hästägare har inget eget intresse av att Travsverige ska bli mindre. Tvärtom! Svensk travsport bygger på en bred bas där bredd och elit lever i symbios, men vi lever inte i en dröm. Den brutala verkligheten låter sig inte ignoreras. Underlåtenhet att fatta svåra beslut från både travsällskapen och ST har starkt bidragit till den tråkiga utvecklingen.

Travsporten kan liknas vid ett stort företag med att antal produk- tionsenheter spridda över hela landet. Omständigheter kräver ibland strukturomvandling. Det är en nödvändig, men obehaglig process för alla inblandade. Därför måste alla banor redovisa antal tränare, hästar i tävlingsbar ålder och lokala hästägare inom sina respektive räjonger. Då vet vi var de bästa förutsättningarna finns. Hela Travsverige kan koncentrera den huvudsakliga tävlingsverksamheten dit, utveckla arenorna och förhoppningsvis även utveckla sporten.

Vår givna ambition är travsportens möjlighet till utveckling, inte bara överlevnad. Det finns ingen genväg för att vända rekryteringskurvorna. Enligt vår uppfattning finns en enda väg, vilket är väsentligt förbättrade intjänandemöjligheter för hästarna och därmed bättre ekonomi i hästägandet.

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
17 oktober Björn Damm och Ewa Silfverberg Liljeros, Solvalla hästägarförening

Slutreplik till Roger Nilsson, Solängets hästägarförening:

Det gläder oss, Roger, att du har börjat förstå att vi ser sporten utifrån olika utgångspunkter. Vi utgår från sporten, där näringens villkor måste prioriteras.

13 november Björn Damm och Ewa Silferberg, Solvalla Hästägarförening

Nej Dieden, alla tänker inte på avel

Sverige är inte Amerika!

6 november Rolf Persson, hästägare

Ni ser travet som en industri

Slutreplik till Solvallas hästägarförening:

Tack för svaren, jag börjar förstå varför jag inte har förstått.

6 november Roger Nilsson, Solängets hästägarförening

Välkommen att betala skatt i Sverige och bidra till hästsporten, Unibet

Att Peter Alling ikläder sig rollen som ansvarsfull skatteförespråkare är synnerligen en kostym, som i dessa dagar där ansvarsfrågan inom spelbranschen är högaktuell, passar honom illa. 

28 oktober Mats Denninger, ordförande Hästnäringens Nationella Stiftelse och ATG, Hans Ljungkvist, ordförande Svensk Travsport, Lars Nordström, ordförande Svensk Galopp

Spela inte bort hästarna, Ardalan Shekarabi

Motorn i den svenska hästnäringen riskerar att stanna.

26 oktober Ulf Brömster, Mats Denninger, Hans Ljungkvist, Lars Nordström, Lotta Folkesson

Omfördela 30 miljoner till tvååringslopp för bara ston

I Travronden den 20 oktober kan man i Olof Perssons sidan 3-krönika läsa ”...med tidigare och kortare karriärer kan hästen tjäna lika mycket pengar på kortare tid, och därmed till lägre kostnad”.

26 oktober Johan Dieden, uppfödare

Underkänt,Melander!

Elithästen Nuncio startade på lördagen som storfavorit i ett normalt gulddivisionslopp. Han slutade femma (5:a)....Den insatsen var av såväl häst som tränare underkänd.

22 oktober dubbelolle

”Prispengarna är skrattretande”

Kommentar till Johan Lindbergs veckobrev

17 oktober Med vänliga hälsningar Carl-Erik Håkanson, som sedan 1948 varit åskådare, uppfödare, hästägare, B-tränare, amatörkusk, måttlig spelare, skribent och fotograf, vid sidan av mitt arbete som läkare.

”Det är ett hån mot småtränare”

Läser i fredagens Travrond (nr 80, 2017) hur besvikna och sura stortränarna och elitkuskarna (utom Johnny Takter) blev när de inte vann sina lopp.

17 oktober Sören Nordin, Ilsbo

Spelare.

Det gnälls mycket mycket från tränare och hästägare att det inte går ihop ekonomiskt.

9 oktober Uffe K.

Sidor