p6060001.jpg

Föl Adrian Chip-Tantiem Gull

publicerad 6 juni 2012
Sto e. Adrian ChipTantiem Gull e. Lindy Lane Karisma Gull född 3 juni. Tantiem Gulls första avkomma är Francais du Gull 12,1a 1.087.000 kr.
Uppfödare: Jan Gullberg
Går till: Saxo de Vandel