kardan_5.jpg

Justglideon

publicerad 15 juli 2012
Sto e. Hand GliderJobies Tea e. Jobie Tempest Självständigt litet stoföl e. Hand Glider u. Jobies Tea Ägare Ingegerd Viklund och Lars Elfving.
Uppfödare: Ingegerd viklund och Lars Elfving
Ägare: Ingegerd viklund och Lars Elfving
Går till: Betäcks ej i år