nassa.jpg

Nu Pagadi bebis!

publicerad 11 maj 2013
Sto e. Nu PagadiA Sign e. Andover Hall 23/5 Föddes en liten tjej e. Nu Pagadi u. A Sign e. Andover Hall..
Uppfödare: Jonas Virén
Ägare: Jonas Virén