sc20130503-110907.png

så kom hon..

publicerad 7 maj 2013
Sto e. Gidde Palema Lobella Pay Roll e. Alf Palema Min pension har äntligen kläckts ur sitt skal, som vi har väntat!
Uppfödare: Jenny Sager Tägtström
Ägare: Jenny och Roland Sager Tägtström