img_1712.jpg

Sto e. Järvsofaks

publicerad 6 maj 2012
Sto e. JärvsöfaksTrönö Ivra e. Svall Ivar Piggt stoföl föddes 26/4
Uppfödare: Tage Bergman
Ägare: Trönö Hästuppfödning
Går till: Moe Odin