sprucefields_go_on.jpg

Sto e. Turbo Sund

publicerad 25 juni 2012
Sto e. Turbo SundGo On Kemp Sto e. Turbo Sund och Go On Kemp
Uppfödare: Stall Sprucefield HB
Ägare: Stall Sprucefield HB