Stoföl e. Månprinsen A.M.

publicerad 19 juni 2014
Sto e. Månprinsen A.M.Hulte Cicci e. Rigel Jo Hulte Cicci har fött ett Sto e. Månprinsen A.M. – Hulte Cicci e. Rigel Jo Föddes 13/6. Ägare: Stall Hulte. Bergsjö Uppfödare: Leif Jonsson Ägare: Stall Hulte KB
Uppfödare: Leif Jonsson
Ägare: Stall Hulte KB