stofol_nupagadi-_down_the_wind_130520.jpg

Stoföl e. Nu Pagadi

publicerad 31 maj 2013
Sto e. Nu PagadiDown The Wind e. Crown Sweep Mycket fint och trevligt stoföl efter debuterande Nu Pagadi. Det är Down The Winds fjärde avkomma.
Uppfödare: Tommy Hamberg
Ägare: Tommy Hamberg
Går till: Brioni