fucke_135.jpg

Stoföl efter Revenue

publicerad 27 maj 2012
Sto e. RevenueTaxi Cajsa e. Kodac Taxi Cajsa fick ett stoföl den 14 maj.
Uppfödare: Helena Jakobsson Persson
Ägare: Helena Jakobsson Persson