stephanie_2015_05_17_004.jpg

Välstammat sto efter Pastor Stephen.

publicerad 17 maj 2015
Sto e. Pastor StephenJ.S.Black Molli e. Spotlite Lobell J.S.Black Mollis 2:a avkomma Storebror heter J.S.Mollis Arnie.
Uppfödare: Jan och Sigrid Sandberg
Ägare: Jan Sandberg
Går till: Ombetäcks ej i år.