Tipsa Travronden

Travronden finns för läsarna. Vi vill berätta det som är intressant, sant och relevant om det som hänt eller händer inom travsporten. I vårt arbete är du viktig. Några våra största avslöjanden kommer från människor som valt att delge oss värdefull information. Vi lägger betydande resurser på att granska makthavare, orättvisor och missförhållanden. Via vår tipstjänst kan du, på ett tryggt och säkert vis, lämna tips till vår fördjupningsgrupp.

Joakim Svensson
Chefredaktör för Travronden

 

Här kan du lämna känsliga tips på ett säkert vis

Vet du något som fler borde få veta? Då kan du tipsa Travrondens redaktion eller vända dig direkt till vår grupp för fördjupande och undersökande journalistik. Den informationen som lämnas via vår tipstjänst skyddas av kryptering. Din anonymitet är skyddas i Sveriges grundlag och helig för oss på redaktionen. Informationen tas emot av redaktörer med erfarenhet av att hantera känsligt material.

Tänk på
På Travronden skyddar vi våra källor, men om du vill tipsa om känsliga saker är det viktigt att du också skyddar dig:
• Använd inte ditt jobbdator eller arbetsgivarens mejl. Det finns en risk att någon ämnar spåra källan efteråt.
• Använd inte jobbets mobil eller fasta telefoner, använd din privata mobil om du vill vara extra säker.
• Använd gärna krypterade kommunikationskanaler.

Andra sätt:
• Om ditt tips inte är av känsliga karaktär rekommenderar vi dig att använda mejl eller sociala medier. Du når oss på redaktionen@travronden.se. Du kan också lämna nyhetstips via Facebook. Hitta oss på www.facebook.com/travronden. Välj "Meddelande" och skriv in ditt tips. Du kan även lämna tipsa via vanlig post. Vår adress är Travronden, Box 2073, 174 02 Sundbyberg. Märk kuvertet: "Nyhetsredaktionen". Samtliga tips tas emot av våra redaktörer, men syns ej för andra användare.

Maximalt 10 MB