Tipsa Travronden

Tipsa Travronden

"Travronden vill veta mera och vi behöver din hjälp. Några våra största avslöjanden kommer från människor som valt att delge oss värdefull information om allt från orättvisor till missförhållanden. Via vår tipstjänst kan du, på ett tryggt och säkert vis, lämna nyhetstips till vår fördjupningsgrupp."

Joakim Svensson
Chefredaktör för Travronden

 

Här kan du lämna känsliga tips på ett säkert vis

Vet du något som fler borde få veta? Då kan du tipsa Travrondens redaktion och våra undersökande journalistik. Information som lämnas via vår tipstjänst skyddas av kryptering och din anonymitet är skyddas i Sveriges grundlag. Den är helig för oss på redaktionen. Alla nyhetstips tas emot av redaktörer med erfarenhet av att hantera känsligt material.

Tänk på
Vi skyddar våra källor, men om du vill lämna känsliga tips är det viktigt att du också skyddar dig:
• Använd inte ditt jobbdator eller arbetsgivarens mejl. 
• Använd inte jobbets mobil eller fasta telefoner, använd din privata mobil.
• Använd gärna krypterade kommunikationskanaler.

Andra sätt:
• Om ditt tips inte är av känsliga karaktär rekommenderar vi dig att använda mejl eller sociala medier. Du når oss på redaktionen@travronden.se eller via Facebook. Du kan även lämna tips via vanlig postgång. Adressen är Travronden, Box 2073, 174 02 Sundbyberg. Märk kuvertet: "Nyhetsredaktionen". Samtliga tips tas emot av våra redaktörer, men syns ej för andra användare.

Maximalt 10 MB