Stabil Kalmarspik

Hemmaprofilen Arn Hammering ser ut att ha en skräddarsydd uppgift i V4-inledningen på Skrubbs och spikas utan mista tvekan.

V4
Visby
tisdag 29 augusti

V4-1

6 Arn Hammering
4 Dooleys
7 Capello Bob
5 Winning Love
3 Ari Ben
9 Antonio Am
2 Nelly Burge
1 Seros


V4-2

3 Maharania Jons
11 Sundbo Rindi
5 Nikita G.G.
6 Linda Sånna
2 Ileach C.C.

10 Moa Margunn
1 Skogans Amarone
8 Mamushka
4 Zee Me
9 Cosmanova J.G.
7 Hotblooded Tooma
12 Aero U.N.G.
13 Absolut Topless

V4-3 (LD-1)

3 Go D.Nikita
10 Fourteenosix
8 Marjons Julle
2 Kirby Sånna
5 Rosa Parks

14 Digger Smasher
12 Dencos Nemo Kilas
15 Diable d'Inverne
7 Magnificent
6 Bottnas Avec
13 Sergeant Pepper
11 Nick I Can
1 Dialog Star
4 Simb Reeves

V4-4 (LD-2)

5 Zacke
6 Miss Wood
14 Mega Moon
8 Lovely Jons
15 Queen C.D.
9 Xantino Bay

11 Charmander Jons
4 Walk All Over You
7 Kyrkebys Rut
1 Star Commander
2 Navajos Chess
12 Sparkling Classic
10 Hurra Käll
13 Nicegift C.C.

V4-systemet:
1 x 5 x 5 x 6
Antal rader: 150 st
Kostnad: 300 kronor

LD-systemet:
LD-1: 3,10
LD-2: 5,6,8,14
Kombinationer: 8 st

V5-systemet:
V5-1: 6 (9,7)
V5-2: 2,10 (7,4)
V5-3: 3,6,7,9,11,12 (15,10)
V5-4: 6,7,11,13 (5,10)
V5-5: 2,3,8,9,10,11 (4,5)

Antal rader: 288 st