Sveriges ledande travtidning
Insändare i Travronden

Så skriver du insändare i Travronden

Travronden publicerar regelbundet insändare digitalt på travronden.se/asikter/insandare. Ett urval av texterna publiceras i papperstidningen Travronden Sport som ges ut på onsdagar.

Insändare kan vara både vara längre och kortare – alltifrån ett par meningar till tusentals tecken. Huvudinsändaren är i normala fall begränsad till maximalt 3500 tecken (inkl blanksteg). Längre texter kan publiceras digitalt, men tänk på att träffsäkra insändare med läsvärda rubriker ofta väcker större intresse.

Nedan läser du vilka regler och riktlinjer som gäller för insändare i Travronden. Texterna skickas till insandare@travronden.se och bilder bifogas som jpg-filer. Enligt ett redaktionellt utgivarbeslut kan texterna på Travronden.se inte kommenteras. Däremot kan du skriva repliker på andra insändare och skicka till redaktionen för ev. publicering.

Riktlinjer för insändare i Travronden:

• Din insändare ska vara aktuell och handla om travsport och/eller spel på trav.

• Vi vill att insändare ska vara undertecknade med ett namn. Endast i särskilda undantagsfall införs texter med pseudonym. 

OBS! Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet.

• Din insändare ska följa Travrondens språkregler, det vill säga TT:s språkregler. Din insändare ska visa respekt samt det du skriver ska hålla en god ton. Här är en länk till TT:s skrivregler. 

• Insändare får inte innehålla förtal, personliga angrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott mot gällande regelverk eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam.

• Skriv gärna kort och koncist. Maximal längd på insändare är 3500 tecken, inklusive blanksteg. Travronden förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Ha ett tydligt budskap. En rekommendation är att hålla insändaren till ett särskilt ämne och delar upp långa texter till flera insändare. Kom ihåg att faktakontroller vilar hos dig, som skribent.

• Våra insändare går ej att kommentera på Travronden enligt beslut från ansvarig utgivare, men det är förstås fritt fram sprida vad vi publicerat i sociala medier.

• Kom ihåg att Travronden förbehåller sig rätten att göra ett urval samt att korta och redigera insänt material och sätta en rubrik. Vi förklarar inte varför en insändare refuseras. Svar på insändare publiceras efter godkännande av våra redaktörer. Om vi har några frågor kontaktar vi dig på angivna kontaktuppgifter.

• Som skribent medger du att Travronden fritt och utan ersättning får framställa exemplar av materialet samt lagra och tillgängliggöra detta för allmänheten. Någon ekonomisk ersättning för insändare utgår inte.