Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
Tipsa oss

Så här kan du lämna nyhetstips till Travronden

Tipsa våra granskande reportrar 

Travronden behöver din hjälp i vårt arbete. Några av våra största nyheter kommer från människor som valt att delge oss okänd och värdefull information. Vi lägger stora resurser på att granska svensk travsport.

Jäv? Missförhållande? Orättvisor? Här kan du lämna din information till Travronden. All information som lämnas till nyhetsredaktionen skyddas i Sveriges grundlag. Alla nyhetstips tas emot av redaktörer med erfarenhet av att hantera känsligt material. 

Du har självklart rätt att vara anonym. För myndighetsanställda gäller dessutom meddelarskyddet, det vill säga att myndigheter inte får efterforska källor.

Tänk på
Vi skyddar våra källor, men om du vill lämna känsliga tips är det viktigt att du också skyddar dig:
• Använd inte din jobbdator eller arbetsgivarens mejl. 
• Använd inte jobbets mobil eller fasta telefoner, använd din privata mobil.
• Använd gärna krypterade kommunikationskanaler.

Andra sätt:
• Om ditt tips inte är av känslig karaktär rekommenderar vi dig att använda mejl eller sociala medier. Du når oss här eller via Facebook. Du kan även lämna tips via vanlig postgång. Adressen är Travronden, Box 2073, 174 02 Sundbyberg. Märk kuvertet: "Nyhetsredaktionen". Samtliga tips tas emot av våra redaktörer, men syns ej för andra användare.