Sveriges ledande travtidning
Tipsa oss

Så här kan du lämna nyhetstips till Travronden

Tipsa våra granskande reportrar 

Våra bästa nyheter, granskningar och avslöjanden har ofta en sak gemensamt: De börjar med ett tips.

Har du något att berätta? Här kan du lämna ditt nyhetstips till Travronden. All information som skickas till nyhetsredaktionen skyddas i Sveriges grundlag. Informationen tas emot av redaktörer med erfarenhet av att hantera känsligt material. 

Du har självklart rätt att vara anonym. Vi avslöjar aldrig våra källor. För myndighetsanställda gäller dessutom meddelarskyddet, det vill säga att myndigheter inte får efterforska källor.

Tänk på
Vi skyddar alltid våra källor, men om du vill lämna känsliga tips är det viktigt att du också skyddar dig:
• Använd inte din jobbdator eller arbetsgivarens mejl. 
• Använd inte jobbets mobil eller fasta telefoner, använd din privata mobil.
• Använd gärna krypterade kommunikationskanaler.

Andra sätt:
Om ditt tips inte är av känslig karaktär rekommenderar vi dig att använda mejl eller sociala medier. Du når oss här eller via Facebook. Du kan även lämna tips via vanlig postgång. Adressen är Travronden, Box 2073, 174 02 Sundbyberg. Märk kuvertet: "Nyhetsredaktionen". Samtliga tips tas emot av våra redaktörer, men syns ej för utomstående.

Vad innebär källskydd?
Källskydd, som också kallas tystnadsplikt, innebär att den person eller redaktion som tagit emot en uppgift eller ett tips inte får avslöja en uppgiftslämnare som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan uppgift att avslöja källan.

Vad är en ansvarig utgivare?
Utgivare innebär att en person har ensamansvaret för det som står i en tryckt skrift, på en webbsida eller visas i ett utsänt program. Utgivaren kallas ofta ansvarig utgivare och utses av den som äger tidningen, bedriver sändningsverksamheten eller framställer webbsidan. Travrondens ansvariga utgivare är Joakim Svensson, ställföreträdare är Johanna Reimers.