Sveriges ledande travtidning
Upphovsrätt

Så skyddas Travrondens material av upphovsrätt

Allt material i Travrondens produkter skyddas av upphovsrättslagen.

Detta innebär att du inte i publiceringssyfte får lagra, kopiera, överföra, visa, framföra, överlåta, sälja eller på andra sätt utnyttja artiklar, bilder, grafik eller annat material som har sitt ursprung i Travrondens produkter.

Den enda användning av materialet som är tillåten är en begränsad användning som är specificerad i upphovsrättslagen. Ett sådant exempel är rätten att citera, men då ska alltid ursprungskällan anges på ett – för användaren – tydligt och uppenbart vis. Travronden kan i särskilda fall tillåta att material får användas i särskilda sammanhang, men det kan ej ske utan direkt medgivande från Travrondens ansvarige utgivare och upphovsrättspersonen. 

Travronden har en ytterst restriktiv hållning till återpublicering i andra kanaler och plattformar än de egna.