Hästägare, en bristvara

Antalet travföl är nu nere på samma nivå som i början på 1970-talet och halverat sedan år 2000. Orsaken är ganska enkel. Det är kronisk brist på hästägare! Travhästsporten vilar ekonomiskt på två fundament, spel och hästägande. Publik- och sponsorintäkter är små i sammanhanget. I runda tal bidrar spelarna med 4,5 miljarder och hästägare med 2,7 efter att ha fått 0,8 i prispengar.
I Carta-utredningen från sekelskiftet visas även att hästägare är betydande spelare. Även i dag kan därför antas att hästägare är den största ”sponsorn”. Rimligtvis borde maktcentrum ligga i denna grupp!
Vart tar alla tidigare hästägare vägen? Det är många tusental som har prövat och inte kommit igen. Tyckte de inte att det var en fantastisk upplevelse, eller var det kanske insikten om den ekonomiska verkligheten? En del har kanske rent av känt sig lurade?
Att spelarkollektivet har minimalt inflytande på travverksamheten är uppenbar, det betraktas mest som en mjölkkossa. Dessvärre har uvecklingen blivit densamma för hästägarrna, något som, enligt min uppfattning, började i mitten av 70-talet. Tjänstemannasidan för sport och spel ökade enormt vid den tiden och framåt. Hästägare och hästägarföreningar har fått allt mindre inflytande och är numera att likna vid en remissinstans med liten påverkan och då bara, som exempel, vid diskussioner om hur kakan som blev kvar, skall fördelas.
Precis som i samhället i övrigt styrs väldigt mycket av välavlönade tjänstemän, medan ”fritidsrepresentanter” för hästägare kommer till korta. Jag menar att nuvarande mycket olyckli- ga skiljaktigheter mellan RST och Solvallas hästägarförening bottnar i det. Frustration och sorg i hästägarleden över utvecklingen de sista 25, 30 åren leder till konflikter och ”gnäll”.
Pokalåret med förlängning löser inte problemen. Vi är i bästa fall tillbaka på nivån 2010. Detta räk- nat med en antagen kostnadsutveckling på 2,3 % per år. Förmodligen är det högre inom travsporten. Ökade uppfödarpremier löser på inget sätt grundproblemet, paradoxalt nog kanske tvärtom. Vi har redan ett överskott av födda föl i förhållande till köpare. Satsning på treåringar är dock i rätt riktning ur hästägarperspektiv. Totala priskakan är dock densamma, dvs minskande för de äldre Detta kan då i sin tur leda till allt kortare tävlings- karriärer av såväl ekonomiska som veterinära skäl. Var finns då djurskydd och etik?

Nej, det krävs väl mycket mer för mer pengar till alla travhästar! Just nu kan vi bara hoppas på en sundare spelmarknad där parasiterna på svenskt trav får göra rätt för sig.
En enig ST:s årsstämma 2016 ansåg inte att en kostnadsrevision skulle göras med tanke på risk för att äventyra Pokalåret. Svårt att förstå med tanke på krisen. Kostnaderna för att driva svenskt trav, sällskap, ST och ATG uppgår till mer än tre gånger vad hästägarna får. Är det inte tjänstefel att inte se över detta?
Vad kan vi göra som hästägare? Lokalt kan vi börja med att se över våra styrelser i sällskapen. Vilka sitter där och driver hästägarfrågor och utveckling? Dessutom må vi agera när det gäller ST:s styrelse. En bra styrelse har en bred kompetens och har även med medlemmar med erfarenhet från styrelsearbete i kommersiella företag. Entre-prenörstänkande och kreativitet måste tillföras. Jag anser att nuvarande styrelse är alltför begränsad totalt sett.
Sammansättningen av ATG:s styrelse är ännu märkligare. Ett företag som omsätter närmare 14 miljarder har normalt en mer professionell sammansättning. Det är min övertygelse att det finns ett stort antal individer i hästägarleden, som ut- ifrån sin profession skulle kunna göra underverk våra olika styrelser.
Vi måste tänka nytt i vårt sätt att driva Travsverige i alla avseenden. Hästägare och spelare har inga geografiska gränser och med det perspektivet är det viktigt att se helheten. Effektivitet i alla led är ett nyckelord!

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
17 februari 2017 Torbjörn Ylvén

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

igår 10:49 Bo Jondahl

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti "Ära de som äras bör"

Hur kan Anna inte unnas en sekund i trav-TV?

Som så många gånger förr slår min fina vän och kollega samtliga stortränare, som gjorde sig mödan, med sin fine Rafiki Fri.

11 juli Klara Dahlgren, Örebro

Vi spelare vill ha V75 14:30 nu

Måste vi travtippare gå ihop och bestämma oss för att ge fasiken i att spela V75 några veckor framöver för att vi ska få tillbaks den humanare starttiden 14:30? Jag tror det är det är det enda som

8 juli Trav

V75 14.30

Om det blir 100 miljoner mindre i omsättning vad spelar det för roll?

5 juli Tc

Travprogram till Norrland – ett stort problem

Sedan början av år 2018 har alla prenumeranter av travprogram bosatta i Norrland noterat att postgången blivit minst sagt opålitlig.

19 juni Ingemar Sterner, Brunflo och Örjan Eriksson, Östersund

Hur skall vi föryngra travpubliken ?

Medelåldern på travpubliken höjs sakta men säkert. Det är ett stort problem. Hur ser det ut om tio år om inte nya satsningar påbörjas omgående?

17 juni Bengt Welén

Öppet brev till ST:s styrelse

Till Svensk Travsports styrelse

13 maj Anne Haglund, leg. veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar och medlem i Skånska Travsällskapet

Ändra i reglementet nu!

Blir nog svårt att hantera om enskilda banor i framtiden får ta beslut om vilka kuskar ska få tävla där eller inte. Huruvida Svensk Travsport kan och ska döma för förseelser utomlands lämnar jag ti

10 maj Micke Hansson

Ett stort fång rosor till Halmstadtravet

Jag vill ge Halmstadtravet ett stort fång rosor för att de portar djurmisshandlare. Det vi såg i Italien ska inte vara välkommet någonstans. Tyvärr ger jag samtidigt rejält med ris till ST, alla no

8 maj Danne travspelare och djurälskare sedan länge

Sidor