Klasskamp eller provinskamp

Östergötlands Travhästägare­förening har som bekant anmält utträde ur Travhästägarna. Vi är dock alltjämt anslutna. Avgiften är betald till och med årsskiftet och sedan kommer det avgörande beslutet att tas vid årsstämman våren 2018. Vi vill därför påpeka att vi på intet sätt stöder ett par av Anders Jonssons (Travhästägarnas?) uppfattningar och värderingar uttryckta i insändare i Travronden.

I vår förening är såväl företagare, finansmän som löntagare välkomna. Det betydelsefulla är det som vi har gemensamt, kärleken till hästen och travsporten. I den mån vi kan förbättra villkoren för hästägare gäller det därför alla. Med tanke på de stora underskott hästägandet innebär ska vi väl vara ödmjuka inför varandra och inse symbiosen mellan liten och stor. Vad som händer på Solvalla, Åby och Jägersro är helt avgörande även för alla andra. För att rädda en tynande travsport är det därför naturligt att kraften och ledningen för en räddnings­aktion kommer ifrån där hästar och hästägare i huvudsak finns.

Representation är ett nyckelord. Vi kan le åt det låga valdeltagandet i USA och representationen i det samhället. Problemet är dock betydligt större i Sveriges travhästägarevärld. Mer än hälften är över huvud taget inte ens medlemmar i en hästägareförening. Vad blir så kvar utan Solvalla, Mälardalen och Östergötland? Lägger vi så till att Travhästägarna som organisation har 3,5 procent av rösterna i ST:s fullmäktige inses problemet. Slutsatsen blir att vi behöver ett helt nytt tänkande där de som står för finansieringen, förutom spelare, styr svensk travsport. En liten parentes, spelarna får tillbaka drygt 70 procent av sina insatser och hästägarna drygt 20 procent!

Att lägga ner banor är inget självändamål. Utvecklingen efter millennieskiftet har dock lett till minskat hästägande och därmed betydligt färre hästar, en utveckling som fortsätter i vart fall till åtminstone 2021. För att lösa problemet idag transporteras hästar till banor där underlag för tävlingar är starkt begränsade. Dessa transporter kommer att öka i takt med lägre antal tävlingshästar, prognosen fram till 2021 är hundraprocentig, om vi fortsätter som nu.

Som exempel kan nämnas Mantorps tävlingar den 25 september. Hemmahästarna utgör 36 procent, vilket är en relativt bra siffra. Andra banor i Mellansverige har veckan före legat på 17-27 procent, undantaget Solvalla med 49 och 70 procent. Gästhästarna till Mantorp reste drygt 3600 mil till en kostnad av cirka

150 000 kronor, vilket motsvarar mer än 20 procent av kvällens samlade prissumma. Tvååringarna, sex stycken, reste 300 mil för 12 000 kronor och tävlar om 46 000! Kostnaderna för tränare, skötare och kuskar är inte inräknade. Kanske än värre är att hästägarna, som betalar, stannar hemma. Slutsatsen blir därför att en bana med få egna hästar knappast kan överleva på sikt. Detta blir en konsekvens av misskötsel av häst­ägare! Vi vill inte lägga ner banor! En lösning på att hela Travsverige skall leva är att använda Hoting/Lyckselemodellen där de ideella krafterna stöttas.

Det finns fortfarande människor i Sveriges som backar upp travet såväl ekonomiskt, som med ideellt arbete. Alla räknas och är viktiga!

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
6 oktober 2017 Sonny Carlsson och Torbjörn Ylvén, Östergötlands representanter vid Travhästägarnas ­ordförandekonferens i augusti

Hur gagnar dessa mediala satsningar sporten?

Jag har under en tid förundrats över den mediala satsning ATG gör, dels på ”nätet” och dels i de direktsända travprogrammen på televisionen.

3 mars Bengt Olson, Umeå

Svar till Ingvar Ohlin

Hej Ingvar!

24 februari Anders Strandberg

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Gör om V75 Champions!

Inget ont om V75 Champions, ej heller om Jörgen Westholms bravader i årets upplaga på Åbytravet. En vinnare är alltid en vinnare.

6 februari Hans Karlsson, Per-Åke Granlund

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Sidor