Klasskamp eller provinskamp

Östergötlands Travhästägare­förening har som bekant anmält utträde ur Travhästägarna. Vi är dock alltjämt anslutna. Avgiften är betald till och med årsskiftet och sedan kommer det avgörande beslutet att tas vid årsstämman våren 2018. Vi vill därför påpeka att vi på intet sätt stöder ett par av Anders Jonssons (Travhästägarnas?) uppfattningar och värderingar uttryckta i insändare i Travronden.

I vår förening är såväl företagare, finansmän som löntagare välkomna. Det betydelsefulla är det som vi har gemensamt, kärleken till hästen och travsporten. I den mån vi kan förbättra villkoren för hästägare gäller det därför alla. Med tanke på de stora underskott hästägandet innebär ska vi väl vara ödmjuka inför varandra och inse symbiosen mellan liten och stor. Vad som händer på Solvalla, Åby och Jägersro är helt avgörande även för alla andra. För att rädda en tynande travsport är det därför naturligt att kraften och ledningen för en räddnings­aktion kommer ifrån där hästar och hästägare i huvudsak finns.

Representation är ett nyckelord. Vi kan le åt det låga valdeltagandet i USA och representationen i det samhället. Problemet är dock betydligt större i Sveriges travhästägarevärld. Mer än hälften är över huvud taget inte ens medlemmar i en hästägareförening. Vad blir så kvar utan Solvalla, Mälardalen och Östergötland? Lägger vi så till att Travhästägarna som organisation har 3,5 procent av rösterna i ST:s fullmäktige inses problemet. Slutsatsen blir att vi behöver ett helt nytt tänkande där de som står för finansieringen, förutom spelare, styr svensk travsport. En liten parentes, spelarna får tillbaka drygt 70 procent av sina insatser och hästägarna drygt 20 procent!

Att lägga ner banor är inget självändamål. Utvecklingen efter millennieskiftet har dock lett till minskat hästägande och därmed betydligt färre hästar, en utveckling som fortsätter i vart fall till åtminstone 2021. För att lösa problemet idag transporteras hästar till banor där underlag för tävlingar är starkt begränsade. Dessa transporter kommer att öka i takt med lägre antal tävlingshästar, prognosen fram till 2021 är hundraprocentig, om vi fortsätter som nu.

Som exempel kan nämnas Mantorps tävlingar den 25 september. Hemmahästarna utgör 36 procent, vilket är en relativt bra siffra. Andra banor i Mellansverige har veckan före legat på 17-27 procent, undantaget Solvalla med 49 och 70 procent. Gästhästarna till Mantorp reste drygt 3600 mil till en kostnad av cirka

150 000 kronor, vilket motsvarar mer än 20 procent av kvällens samlade prissumma. Tvååringarna, sex stycken, reste 300 mil för 12 000 kronor och tävlar om 46 000! Kostnaderna för tränare, skötare och kuskar är inte inräknade. Kanske än värre är att hästägarna, som betalar, stannar hemma. Slutsatsen blir därför att en bana med få egna hästar knappast kan överleva på sikt. Detta blir en konsekvens av misskötsel av häst­ägare! Vi vill inte lägga ner banor! En lösning på att hela Travsverige skall leva är att använda Hoting/Lyckselemodellen där de ideella krafterna stöttas.

Det finns fortfarande människor i Sveriges som backar upp travet såväl ekonomiskt, som med ideellt arbete. Alla räknas och är viktiga!

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
6 oktober 2017 Sonny Carlsson och Torbjörn Ylvén, Östergötlands representanter vid Travhästägarnas ­ordförandekonferens i augusti

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Kastade tomater

Som Örebroare i stort sett uppvuxen på Mariebergs läktare under 60- och 70 talet, och med ett fortsatt brinnande intresse för svensk travsport, har turerna kring Örebrotravet varit intressanta att

3 december 2019 Olle Boback

Publiken tillbaka till banorna

På sociala medier cirkulerar bilder från travsporten förr i tiden.

16 november 2019 Göran Nordin

NÄT: "Travsportens läge är utomordentligt allvarligt"

Nationell samverkan för Ägare av Travhästar, NÄT, har genomfört sitt årliga rådslag lördagen den 9 november och konstaterar att travsportens läge är utomordentligt allvarligt och utmaningarna är må

11 november 2019 Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

Centralisering av banornas arbete – en bra tanke av ST!

Det är hög tid att Svensk Travsport, ST, tar ansvar för proppskrivandet.

25 oktober 2019 Patrik Jacobsson

Replik till panelens svar om International Trot

Jag tror att samtliga medlemmar i Travrondens panel (i nummer 42) har missförstått loppet i Yonkers. Det är inte ett VM – utan loppet heter International Trot och det är precis vad det är.

23 oktober 2019 Bo Jondahl

Antalet trav och galoppbanor

Nu är det så att matematik och statistik är inte allenarådande vid "analys" av tingens ordning.

20 oktober 2019 Svante Holmqvist

Uppmärksamma de sulkyartister vi själva har

Jubileumspokalskvällen blev en njutning för alla oss som älskar god travsport. Och vi fick inte bara se god sport, utan trav i världsklass, med förstklassiga djur, satta i toppförfattning av hängiv

16 augusti 2019 "Ära de som äras bör"

Sidor