Sluta förminska Solvallas betydelse

Anders Jonsson attackerar Solvalla i en ­insändare i Travronden nummer 75/2017. Han är inte direkt blyg utan påstår fräckt att huvudstadens hästägarkår bygger på finansmän och företagare och saknar folklig förankring. Som både nytillsatt och nyavgången ord­förande i Travhästägarna instämmer vi med hans insikt att han har misslyckats med sitt uppdrag att nationellt ena travhästägarna. Med en sådan snedvriden bild av hästägarkåren vid huvudstadsbanan kan ingen lyckas, särskilt inte om man ska göra det med andras hästar. Att förminska människors framgångar är inte rätt sätt att ena och rekrytera hästägare.

Vi har i brev och mail till RST/Travhästägarna visat på verklig orsak och verkan till varför vår förening, Mälardalens och nu även Mantorps, lämnar centralförbundet. Orsakerna är flera. Här vill vi nämna representationen. Våra föreningsmedlemmar representerar nästan hälften av landets proffstränade ung- och starthästar. De finns i träning från Jägersro i söder till Boden i norr, samt även Romme, inte att förglömma. Våra föreningar har upp emot 75 procent verksamma hästägare av totalt cirka 1700 medlemmar.

Solvalla ska ha ett starkt inflytande över sporten. Vår banas betydelse för sportens utveckling kan inte ifrågasättas. Vårt upptagningsområde står för cirka 40 procent av vad spelet bidrar med till sporten. Ser vi på hästinnehavet inom Solvallaräjongen, och dess betydelse för uppfödning och tävling, borde ingen heller ifrågasätta att Solvalla ska tävla om mer pengar, än mindre samtycka till att vi bör vara ledande inom travpolitiken.

Så som travdemokratin är uppbyggd, både inom RST och inom ST, är huvudstadsbanan istället utmanövrerad, främst genom att en snedvriden mandatfördelning skapat en konstlad maktordning. Mot bakgrund av Travsveriges brist på nya häst­ägare, och vetskapen om att hästpopulationen minskar, är det hög tid att samla hästägarna och göra det i en ny modell. Att den nuvarande inte fungerar beror bland annat på bristande ­legitimitet. Att trovärdigt företräda hästägarna blir omöjligt när centralförbundets avgångne ordförande väljer att ställa stora banor mot de mindre. Annorlunda uttryckt ställer han de banor som fortfarande har en hästpopulation mot dem vars nyrekrytering inte längre fungererar. Om landsbygden inte samlar nya hästar borde sporten glädjas när staden faktiskt gör det.

Ändå ifrågasätts Solvalla hela tiden, främst av förespråkarna för ”Hela Travsverige ska leva”- kampanjen, som varit tongivande inom travpolitiken i alltför många år. Anders Jonsson är en stark företrädare för den politiken och i sin insändare beskyller han vår förening för att vilja lägga ned banor.

Lyssna på oss Anders Jonsson! Det betyder inte alls att vår förening vill lägga ned banor. Vi vill att alla banor ska leva, men av egen kraft. En sport kan inte leva utan framgång. Ingen, inte ens vårt centrala häst-

ägarförbund, ska behöva leva på STs bidrag eller med hjälp av medlemmar som inte längre är hästägare.Det måste bli ett slut på att förminska Solvalla och banans betydelse. Det är runt våra storstadsområden som den moderne hästägaren finns. Tillsammans med andra banor, som klarar sin egen rekrytering av aktiva hästar och hästägare, ska Solvalla leda travsportens utveckling. Det är med stor oro vi ser på när ST i sitt tävlingsprogram inför nästa år bidrar till landsomfattande söndring istället för att samlas kring våra starka och lönsamma banor. Vi kan inte göra svag starkare genom att göra stark svagare. Låt de storbanor som bidrar till utvecklingen också ta ansvar för den.

Vi välkomnar alla hästägare direkt, eller indirekt genom sina föreningar, till en nystart av en nationell hästägarerepresentation.

Det demokratiska inflytandet ska bestämmas av antalet ägda hästar uppsatta på träningslistorna enligt principen en häst lika med en röst och våra företrädare består av häst-

ägare.

Solvalla Hästägarförening genom

Ewa Silfverberg Liljeros och Björn Damm

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
24 september 2017 Ewa Silfverberg Liljeros och Björn Damm

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

Prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Sidor