Vem äger rätten att företräda hästägarna?

Det finns ett stort egenintresse för Svensk Travsport att visa upp en enad front när nya satsningar görs. Det mest iögonfallande är kanske när Pokalårets överenskommelse träffades, vilken officiellt backades upp av intresseorganisationerna RST, TR och ASVT.

Efter uppgörelsen stormade det en del inom hästägarorganisationen RST, där röster höjdes om att RST tagit ett egenmäktigt beslut när man, utan kännedom om hästägarnas utfall, ställde landets hästägarkår bakom Pokalåret. Konsekvensen blev att två av landets största hästägarföreningar valde att lämna RST, då man ansåg att hästägarnas intressen inte tillvaratagits på bästa sätt.

Mälardalen och Solvallas avhopp innebär att RST tappat slagkraft och, idag har RST (en kvalificerad uppskattning) endast ca 2500-3000 medlemmar. I det närmaste en halvering på några få år. Antalet hästar som RST representerar är gömt i dunkel, men en handfull storhästägare äger sannolikt fler hästar än vad hela RST medlemsregister kan uppvisa. Ändå är RST hästägarnas officiella representant. Det är hög tid att ställa frågan om Svensk Travsport även i fortsättningen ska ha möjlighet att hävda att man har hästägarnas stöd, trots att förhandlingsparten RST endast representerar en minoritet av hästarna?

Samtidigt som det blev känt att Solvalla var på väg att lämna RST, ökade Svensk Travsport sitt ekonomiska stöd till RST. En situation som knappast är gynnsam för den part, som förvisso har samma mål som bidragsgivaren, men ska företräda andra intressen. Nu kommer meningarna säkerligen gå isär varför ST valde att öka bidraget, men faktum kvarstår och här får varje enskild hästägare bedöma lämpligheten av beroendesituationen.

Nu har RST fått såväl ett nytt namn (Travhästägare), som en ny ordförande. Dock är besättningen i styrelsen i stort sett densamma som, utan dokumentation backade upp Pokalåret.

Hästägarna sitter med facit i hand efter Horizont 2017 och, nu även med synnerligen diffusa besked om Pokalåret och dess utformning och fortlevnad. Då väljer Svensk Travsport att flytta fokus mot en ljusnande framtid via Pegasus 2020 och det nya Licenssystemet. Det är svårt att blunda för hur ST´s styrelse och ledning återigen ”sparkar fram bollen” mot en ny rosaskimrande framtid – en framtid vi hästägare jagat i alltför många år och aldrig verkar komma ikapp.

Hästägarna behöver en ny stark företrädare, där de stora hästägarna kliver in på arenan och tar tag i taktpinnen och blir motpart / förhandlingspart med / mot Svensk Travsport. Pokalårets överenskommelse, historiken och utvecklingen visar tydligt att det behövs en ny professionalism från hästägarhåll. Den goda viljan räcker inte längre - då kommer hästägarna även i fortsättningen vara hänvisade till ”det som blir över”.

Gunnar Stelius, f.d. styrelseledamot RST

Detta är insänd text till Travrondens redaktion. Skribenten svarar för fakta, analys och ställningstagande.
14 maj 2017 Gunnar Stelius

Svar till Strappa 71

Tack för responsen! Men jag håller ändå fast vid att V7 är djupt orättvist mot oss småspelare. För många av oss satsar våghalsigt och hoppas varje lördagförmiddag att vi ska bli verkligt rika.

19 februari Ingvar Ohlin

Behöver domarna syntestas?

Det är inte utan att man ifrågasätter om man ska fortsätta att spela på trav när domarna kan vara så inkompetenta och ändå få fortsätta!

17 februari Clemens Råvik

Svar till Ingvar Ohlin

De som har mest att vinna på valet att spela för "endast alla rätt" är de som spelar lite mindre, favoritbetonade system.

14 februari Strappa71

Tankar om Olenklints spelkrönika

Det finns många intressanta tankar i Daniel Olenklints spelkrönika i senaste Travronden. Särskilt viktigt tror jag det är att göra något åt sändningarna under V75-dagarna.

13 februari Ingvar Ohlin

Ta efter Nordamerika

En regel från Nordamerika som är värd att titta på: Stör du en medtävlande flyttas du bakom denna, spelar ingen roll om det är från start eller på upploppet.

11 februari Per Henriksen

Banorna: Därför skriver vi på marknadsavtalet

För ganska exakt ett år sedan pågick debatten kring avtalet om ljud- och bildrättigheterna som varje travbana äger.

3 februari Jägersro, Romme, Rättvik, Östersund med flera travbanor

Böter

● 30.000 kronor i böter för otillåtna preparat i stallet.

● 40.000 kronor i böter för att ej hållit rakt spår på upploppet i ett travlopp.

30 januari Mats Svanhall

Efter travkarriären: ett ekonomiskt förslag

Fick en idé om hur spelarna och Atg kan bidra till att ta hand om våra hästar när karriären som spelobjekt är över.

17 december 2019 Anders Eriksson

Travets framtid

Publikplatser på de flesta travbanor är för stora och otidsenliga.

13 december 2019 Bengt Welén

Prissänkningar

Nu när man sänker priser för oss hästägare är det bara vi som ska betala?

Vad tänker ni travtränare göra?

Sänker ni också våra kostnader eller?

13 december 2019 kulan

Sidor