Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Illegal behandlare togs på bar gärning

Foto: MONTAGE
Foto: MONTAGE

I januari månad togs en illegal behandlare på bar gärning då denne behandlade hästar hos en B-tränare i norra Sverige.
Svensk Travsport valde att ta det vidare till travets ansvarsnämnd. Nu har domen kommit – och B-tränaren ­frias på alla punkter.
– Jag är självkritisk, säger ­Johan Nilsson, säkerhets­ansvarig på Svensk Travsports avdelning för Hästvälfärd.

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har Svensk Travsport inlett arbetet för att stoppa illegala behandlare som åker runt till travstall och behandlar hästar. Det hela ingår i arbetet kring att få lika villkor i sporten – och för att värna om djurskyddet.
– Jag vill egentligen inte kommentera så mycket kring det här fallet, men vad jag kan säga är att det här är ett nytt grepp som en del i vår antidopningstrategi. Vi vill få fast de illegala behandlare som finns runtom i Sverige och den jakten är intensifierad, säger generalsekreterare Johan Lindberg.
I januari månad fick Svensk Travsport in ett tips om att en illegal behandlare var på väg till en B-tränare i norra Sverige. Tipset bedömdes som högst trovärdigt – och spaningsarbetet inleddes. Förhoppningen var att samla ihop så pass mycket bevis – så att man kunde ställa B-tränaren ansvarig. Alltså inte den illegala behandlaren.
– Många av de som agerar som ­illegala behandlare har inte licens, vilket även är fallet med behandlaren i detta fall. Därför vill vi gå bakvägen och istället straffa den B-tränare som denne agerat hos, alltså en person som omfattas av vårt reglemente. För travets domstolar kan nämligen inte komma åt icke licensinnehavare på annat sätt än att ge dem tillträdandeförbud på våra banor. Och det ger inte så mycket eftersom det väldigt sällan är så att de utför sitt arbete där, säger Göran Wahlman, förbundsjurist på Svensk Travsport.

Svensk Travsports utsände självkritisk
Väl på plats, kan man i domen läsa att Svensk Travsports utsände, Johan Nilsson, hittade kanyler, preparat (DMSO), varvid en spruta hade liten mängd vätska i sig. Blodprov på hästar togs, men trots att allting videofilmades, var bevisbördan för knapphändig för att ansvarsnämnden skulle yrka på fällande dom.
– Jag är självkritisk. Personen i fråga är friad för att bevisen helt enkelt inte räckte till. Det jag tar med mig är att detektionen av preparat är beroende av många faktorer. Jag hade inte jobbat speciellt länge på Svensk Travsport då denna kontroll ägde rum och jag hade inte hunnit skaffa mig tillräckliga kunskaper i ämnet, vilket gjorde att jag inte bevissäkrade tillräckligt på plats eller ställde rätt frågor. Frågorna jag ställde gav helt enkelt inte tillräckligt klara och tydliga svar och i och med att ­dopningsprovet inte blev positivt räcker inte bevisbördan. Generellt kan jag säga att det är svårt att få grepp om en situation där de iblandade personerna springer åt olika håll eller gömmer sig. Vi behöver helt enkelt mer resurser när en sådan här insats görs för att säkerställa att inte blir några tvivelaktigheter vid en eventuell förhandling. Det kan handla om exempelvis DNA-prov, både på häst och kanyler. Det är en lärdom jag tar med mig till framtida fall, säger Johan Nilsson.
Göran Wahlman ser ändå en positiv sida med domen, även om han som företrädare för Svensk Trav­sport förlorade målet.
– Jag tycker ändå att det här fallet visar en mycket positiv sak, om man ser till travsporten och Svensk Travsport i stort. Det är att vi har ett fungerande och rättssäkert ­domstolssystem. Hur mycket vi än vill fälla någon, så går det inte så länge vi inte har den bevisning som krävs. Det är någonting att kunna bygga vidare på – i alla ­sammanhang. Att vi har ett rättssäkert ­system, säger Göran Wahlman.

"En lukrativ marknad"
Svensk Travsport väljer att avstå möjligheten till att överklaga ansvarsnämndens beslut. Det stannar trots allt ändå inte där.
– I de flesta fall gör vi anmälningar till berörda myndigheter, som Skatteverket, Länsstyrelsen och/eller Försäkringskassan. Det kan resultera i exempelvis revision hos de anmälda företagen eller personerna. Vi kan även ha kontakt med tullen, kring hur personer i fråga tar in preparat i landet och så vidare, säger Johan Nilsson innan Göran Wahlman tar vid.
– Det här är en lukrativ marknad. Det är mycket svarta pengar som betalas för behandlingar utförda av illegala behandlare. Om­fattningen av behandlingarna vill vi egentligen inte uttala oss om, men så länge det fortgår, är det ett problem. Vad vi kan säga är att det är ett problem över hela Sverige.
Innan vi lämnar det här ­konkreta fallet. Gav den tilltalade er tillstånd att utföra kontrollen?
– Det vill jag inte kommentera. Alla licensinnehavare är däremot skyldiga enligt reglementet att släppa in Svensk Travsport för kontroller, säger Johan Nilsson.

Advokaten anser att Svensk Travsport agerat beklagligt
B-tränaren vill själv inte uttala sig, utan hänvisar till sin advokat, Jesper Arvenberg.
– Självklart kom ansvarsnämnden med helt rätt beslut. Det är bara beklagligt att Svensk Travsport tog det så pass långt med tanke på det bristfälliga material man hade. Min klient är oskyldig.
Hur försvarar din klient att denne springer in och gömmer sig i ett hönshus då Svensk Travsports utsände dyker upp, vilket går att läsa i domen?
– Det är för mig ingen stor fråga. Min klient upplevde att det var en väldigt hård jargong från personen i fråga och min klient blev helt enkelt chockad. Den reaktionen förstår jag och därför valde min klient att gå undan för att fundera över vad som egentligen skett.
Att det påträffas diverse preparat och dessutom kanyler i stallet. Hur ställer sig din klient till det?
– Preparatet och kanylerna användes för utvärtes bruk. Kanylerna användes för att suga upp substansen ur behållaren, säger Arvenberg och fortsätter.
– Prover togs på hästarna i fråga, men i domen går det att utläsa att ansvarsnämnden inte fått ta del av svaren på blodproverna. Det är märkligt. Märkligt är också att jag inte fått ta del av den videofilm på fyra timmar som Svensk Travsport har som del i sin bevisföring, trots att jag bett om det.
Till sist. Din klient använder sig av en sedan tidigare dopingdömd person, som dessutom är dömd för smugglingbrott, för behandlingar. Är det etiskt korrekt?
– De här uppgifterna hade jag ingen aning om, så de varken kan eller vill jag kommentera, avslutar Arvenberg.

Jobbas med flera liknande utredningar
Att det är ett stort problem med illegala behandlare har Svensk Travsport insett. I dagsläget finns det andra fall man jobbar med.
– I nuläget har vi några liknande utredningar på vårt bord. Vi får in tips och därefter agerar vi med de insatser som behövs, säger Johan Nilsson.
När det kommer till tips från allmänheten, är det a och o när sådant här arbete utförs.
– Tips kommer in då och då och i det läget kategoriserar jag in dem beroende på trovärdigheten. Ett är lågt, fyra är högt. Vi vill få in betydligt mer tips, även om det så är något litet. Det lilla kan i sådana här fall leda till något som är så mycket större. Alla tips är viktiga, så enkelt är det. Och något av det viktigaste att nämna – alla tips kan göras anonymt. Sedan är det upp till oss att ta personerna som utför detta på bar gärning, säger Johan Nilsson.
När det kommer till användandet av illegala behandlare, tar Svensk Travsport på sig en del själva. Kommunikationen ut till tränarna har inte varit tillräcklig.
– Där har vi varit för dåliga helt enkelt. Att nå ut med det här och de faktiska konsekvenserna som tränarna riskerar, är någonting som vi måste göra bättre och det inom kort. Vi måste nå ut med straffskalan och faran med att använda annat folk än legala veterinärer till invärtes behandlingar. Under paragraf 72 står det att ett sådant typ av brott kan ge böter på upp till 100.000 kronor och licensindragning. Det är travets regler, men samhället bryr sig däremot inte lika mycket, säger Göran Wahlman innan Johan Nilsson tillägger.
– Samtidigt ska man veta om det att den civila straffskalan för detta är upp till två års fängelse för tränaren, och upp till ett års fängelse för den som utfört den illegala behandlingen. Hur prioriteringen sedan ser ut från polisens sida är oklar, men straffskalan finns ändå där.
Att illegala behandlare kontaktas av Svensk Travsport, och tas in på möte, hör till ovanligheterna, enligt dem själva.
– Jag kommer bara på ett fall, för ett par år sedan, säger Göran Wahlman.
– Det är inte möten vi vill ha. Vi vill ta dem på bar gärning. De håller på med något som inte är okej och som inte innebär att vi tävlar på lika villkor. Det ska beivras, avslutar Johan Nilsson.
Travronden har sökt den illegala behandlaren, utan framgång.
Fotnot: En av två hästar som ingår i utredningen, är död. Hästen dog för mindre än en månad sedan. ­Anledningen är ej klarlagd. B-tränaren hänvisar till sin advokat.

ANNONS

Ämnen i artikelnSå jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.

Andra läser också

    ANNONS