Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Fick 100.000 kronor i böter – överklagar domen

Foto: Montage: Patrik Nord
Fotomontage. Bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra. Foto: Montage: Patrik Nord

13 april meddelade Ansvarsnämnden att en proffstränare i norra Sverige bestraffas med 100.000 kronor för felaktig behandling.
Domen har överklagats av båda parterna.

Publicerad:

Svensk Travsport bedrev spaning mot en person som enligt förbundets uppgifter, utan behörighet, ledbehandlat hästar. Efter att personen mött upp proffstränaren i fråga följde Svensk Travsport antidopingavdelning de båda parterna och proffstränaren erkände bristfällig behandlingsjorunal samt att behandling utförts med Metacam och Ehacilin utan godkännande av veterinär – vem som behandlat ville vederbörande dock inte svara på.

LÄS MER: Proffstränare får 100.000 kronor i böter

Ena domen överklagad

Domen blev 100.000 kronor i böter för felaktig behandling för proffstränaren medan den andra personen dömdes till två års beträdandeförbud på samtliga travbanor i hela U.E.T. Proffstränaren och Svensk Travsport har överklagat domen mot proffstränaren till överdomstolen, skriver Svensk Travsport i dag. Däremot har inte domen gällande beträdandeförbud överklagats av någon av parterna och är därmed en i laga kraft vunnen dom från och med 27:e april. Beträdandeförbudet gäller till den 26 april 2020.

Något datum för när fallet ska tas upp i överdomstolen är inte satt – men det förväntas att bli inom en snar framtid.

FAKTA

Metacam

Indikation: Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hästar.
Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen, som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom antiinflammatoriska, analgetiska, antiexudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocyt­infiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. Meloxikam har även antiendotoxinegenskaper eftersom substansen har visats hämma produktionen av thromboxan B2 inducerad av intravenös administrering av E.coli-endotoxin till kalvar och svin.
Absorption: När läkemedlet används enligt rekommenderad doseringsregim är biotillgängligheten cirka 98%. Maximal plasmakoncentration erhålls efter cirka 2 - 3 timmar. En ackumulationsfaktor på 1,08 indikerar att meloxikam inte ackumuleras vid daglig administration.
Distribution: Cirka 98% av meloxikam är bundet till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,12 l/kg.
Metabolism: Metabolismen är kvalitativt lika hos råtta, minigris, människa, nötkreatur och svin, även om det kvantitativt finns skillnader. Huvudmetaboliterna som återfinns hos alla djurslag är 5-hydroxy- och 5-karboxy-metaboliter och oxalyl-metaboliten. Metabolismen hos häst har inte undersökts. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farma­kologiskt inaktiva.

FAKTA

Ethacilin

Indikation: Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillinprokain, exempelvis mastit, pneumoni, rödsjuka, metrit och nefrit.
Den aktiva substansen i Ethacilin är bensylpenicillinprocain. Penicillin utövar en baktericid effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Bensylpenicillinprokain är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier samt, som regel, mot vissa gramnegativa bakterier inom genus Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus. Betahemolyserande streptokocker och de mastitframkallande streptokockerna agalactie, dysgalactie och uberis är generellt känsliga. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta.
Resistenta bakterier kan visa korsresistens till andra beta-laktamer.
Genom prokaintillsatsen sker absorptionen från injektionsstället långsamt. Vid rekommenderad dos till nöt erhålles maximal serumkoncentration på 2,9 μg/ml efter ca 2 tim. Halveringstiden är 6 timmar. Bensylpenicillinprokain binds till serumproteiner till cirka 45%. Maximal koncentration i mjölk från friska juverdelar efter en dos av 20 mg/ml är cirka 0,2 μg/ml. Koncentrationen i mjölk från infekterade juverdelar är betydligt högre. Passage till CNS ökar vid meningit.
Bensylpenicillin utsöndras via njurarna i oförändrad form.

ANNONS

Ämnen i artikelnSå jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.

ANNONS