Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Förtroenderådet vill ha ny budget

Foto: TR BILD
Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola. Foto: TR BILD

Protokollet från förra månaden avslöjar Förtroenderådets rekommendation.
Förslaget bygger på att Svensk Travsport minskar sin amortering.

Publicerad:

”Förtroenderådet diskuterade bokslut och budget 2021. Flera inlägg kritiserade att stora amorteringar på skulden görs på bekostnad av banornas och hästägarnas betydande behov av nya medel.” står det bland annat i protokollet från mötet som hölls 12 mars. 

”Förtroenderådet rekommenderar styrelsen att ändra budgeten för 2021 genom att minska amorteringarna med 150 mkr och fördela 100 mkr till banorna och 50 mkr till prismedel.” går också att läsa. 

I samma protokoll framgår att Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola då påpekade att nuvarande tid är osäker och att det är klokt att avvakta innan nya beslut tas.

”Travspelet möter nu den period då vi ifjol i stort sett hade monopol på sportspelsmarknaden. Styrelsen har prioriterat att amortera skulden och agera efter en försiktighetsprincip genom att besluta om en balanserad budget, det vill säga en budget med nollresultat” står det bland annat. 

 

FAKTA

Punkt 4 från Förtroenderådets protokoll i sin helhet: 

"4 Summering 2020 

-nyckeltal sport 

-utkast bokslut 2020 ST/STAB 

Maria Croon sammanfattade inledningsvis de stora omställningar som gjorts de senaste åren genom organisatoriska och administrativa förändringar samt travsportens övergång från förskotts- till efterskottsekonomi. Intäkter från ATG kommer dels genom avtal, dels genom koncernbidrag. Ökade kostnader och lägre intäkter från ATG ledde till ett kraftigt försämrat resultat 2019. Under det exceptionella 2020 fullföljde den samlade travsporten uthålligt en strategi som möjliggjorde fortsatt tävlande, fortsatt spel och rekordresultat för ATG. Det har givit utrymme till att prismedel återställs till 2019 års nivå och att stora amorteringar av skulden kan göras. Under 2021 läggs även stor kraft att utveckla och modernisera förbundets verksamhet och processer kring en rad områden. 

Petter Johansson redogjorde för utvecklingen per den 15 oktober för hästar i svensk träning och licenser. Efter en mångårig negativ utveckling visar 2020 på en liten ökning. Även avseende prismedel är utvecklingen stabil och 2021 ser ut att bli minst lika stark som 2019. På travsport.se finns en utförlig statistiksamling under rubriken Tävlingsstatistik 2020. 

Peter Linder presenterade preliminära bokslut för Svensk Travsport och STAB, som i allt väsentligt är klara. Sedan 2019 används en ny uppställning för ekonomin som anpassats till den nya spellagen och skilsmässan från ATG. Revision pågår och vissa siffror kan komma att justeras. Detaljredovisning görs på fullmäktigemötet. Efter ett väldigt svagt 2019 gör travsporten 2020 motsatt ett mycket starkt år. Bokslutet visar på väsentligt högre koncernbidrag och avtalsintäkter från ATG och därmed avsevärt bättre resultat än budgeterat och en önskad stabil ekonomi kan uppnås. Klargjordes därutöver att den skattereservation på 200 mkr som ATG gjorde i bokslutet för 2019 i detta skede inte påverkar travsportens bokslut eller budget. 

Förtroenderådet diskuterade bokslut och budget 2021. Flera inlägg kritiserade att stora amorteringar på skulden görs på bekostnad av banornas och hästägarnas betydande behov av nya medel. Budgeten för 2021 föreslogs ändras genom att minska amorteringarna med 150 mkr och att istället fördela 100 mkr till banorna och 50 mkr till prismedel. 

Vidare yttrade flera ledamöter att nuvarande budget med nollresultat är för defensiv, vilket visas av att spelet på hästar börjat mycket starkt 2021. Mycket tyder på att 2021 blir ett nytt framgångsrikt år. Därmed finns utrymme för satsningar. Föreslogs att åter inventera banornas underhållsskuld och utvecklingsbehov och att koppla utredningen till Rådslag 2.0 om hur en framtida organisation bäst kan möta banornas utmaningar. En enkät bör genomföras för att undersöka hästägarnas ståndpunkt efter ett år med stängda arenor. 

Marjaana Alaviuhkola kommenterade att vi lever i en osäker tid och det har varit avsevärda fluktuationer i ekonomin mellan 2019 och 2020. Det finns alltjämt betydande osäkerhet om hur pandemin kan påverka verksamheten. Spelet på hästar har börjat bra i år, men för att vara ansvarsfull är det klokt att avvakta ytterligare en tid 2021 innan eventuella nya beslut kan tas. Travspelet möter nu den period då vi ifjol i stort sett hade monopol på sportspelsmarknaden. Styrelsen har prioriterat att amortera skulden och agera efter en försiktighetsprincip genom att besluta om en balanserad budget, det vill säga en budget med nollresultat.

Förtroenderådet rekommenderar styrelsen att ändra budgeten för 2021 genom att minska amorteringarna med 150 mkr och fördela 100 mkr till banorna och 50 mkr till prismedel."

Besked nästa vecka

Under tisdagen var Travronden i kontakt med Marjaana Alaviuhkola. 

– Det var Förtroenderådets rekommendation till styrelsen. Förtroenderådet har en rådgivande funktion, säger Alaviuhkola.

Vad händer nu?
– Styrelsen har behandlat det rådet och vi kommer att återkoppla till medlemmarna på fullmäktigemötet 21 april. 

Det finns alltså ett beslut, men du kan inte berätta det?
– Precis. Styrelsen har beslutat i ärendet. Först ska det kommuniceras till medlemmarna. 

Hela protokollet från Förtroenderådet finns att läsa här. 

 

ANNONS

Ämnen i artikelnSå jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.