Stochampionatet 1988

Kategori: Stochampionatet Publicerad: 27 oktober 2014

Stochampionatet 1988 - Gina Roy / Stig H Johansson