Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Insändare:
"Brist på kunskap och omdöme kan orsaka rättsövergrepp"

Foto: TR BILD
Genrebild från ett tidigare tillfälle. Foto: TR BILD

Är varje märke på en häst orsakat av hård drivning?

Av: Göran Adielsson, Leg läkare, hästägare och tidigare amatörkusk, Henrik Bertelsen, Leg veterinär
Publicerad:

Insändare i Travronden

Detta är en insändare. Skribenten svarar för analys och ställningstagande i texten.

Travronden värnar om det fria ordet och yttrandefrihet. Vi vill att du ska uttrycka din åsikt och dela med dig av dina goda tankar och idéer. För att bli publicerad krävs att du håller god ton, följer våra riktlinjer och svensk lag.

Frågan i rubriken är i högsta grad berättigad. Anledningen är att kontrollanter och banveterinärer efter travlopp funnit märken på hästens länder. Utan närmare analys har dessa märken ansetts orsakade av alltför hård drivning. Det har lett till att kuskar bötfällts och avstängts från körning. I ett antal fall har man på filmer från loppen och utsagor från kuskarna haft svårt att förstå att märkena skulle ha uppstått genom drivning. Sunt förnuft och en rimlighetsbedömning borde i en del fall sannolikt kunnat ha utesluta drivning som orsak till märkena.

Urtikaria är svullnader som av medicinska orsaker upp står både hos människor och hästar. Ett exempel är den svullnad som uppstår vid ett insektsstick. Detta orsakar ett histaminutsläpp och är en kemisk orsak till svullnaden. Omfattningen varierar mycket från individ till individ.

Urtikariell svullnad kan även uppstå av andra orsaker. Det finns fysiskt utlöst urtikaria. Den uppstår genom fysisk stimulans av huden som rivning, tryck och svettning. Den kan också utlösas genom lokal påverkan av kemikalier hos vissa känsliga individer kan en sådan urtikaria uppstå även vid ringa fysisk stimulans av huden.

En del människor får lokal urtikaria av axelremmen på en ryggsäck – speciellt om de är svettiga. Det är känt att sadelolja kan orsaka lokal urtikaria hos häst.

Att trots nekande från kusken och avsaknad av objektiva filmbevis saklöst förklara varje märke på en hästrygg som orsakat av hård drivning kan inte vara rimligt – varken ur veterinärmedicinsk synpunkt eller med tanke på de konsekvenser ett sådant förfaringssätt får för den enskilde individen.

Man kan undra varför ingen kliniskt verksam veterinär har ifrågasatt dessa bedömningar. Man kan också fråga sig varför inte travsportens egna organisationer försökt göra en analys av situationen. I stället har de hukat sig och urskuldat sig och medialt hänvisat till sin nolltolerans och sin oförvitliga policy. I sin iver att vara politiskt korrekta och att blidka aktivister från olika håll har man helt avstått från att stötta de aktiva. Hårda drivningar är idag med tanke på det stora antal starter som hästar gör en ovanlighet. De är inte svåra att dokumentera med tanke det filmmaterial som finns att tillgå.

Vi anser att Svensk Travsport borde göra en grundläggande analys av olika orsaker till att hudsvullnad kan uppstå i anslutning till ansträngning, svettning och fysisk kontakt med exempelvis tömmar. Även ringa beröring av körspö borde hos vissa individer kunna utlösa urtikariell svullnad. Man kan genomföra kliniska tester och det måste finnas massor av praktisk erfarenhet att tillgå. Ett problem är att få vågar ifrågasätta det rimliga i nuvarande policy. Man är helt enkelt rädda att klassificeras som djurplågare.

Svensk Travsport borde också hålla det stora antalet aktiva om ryggen och framhålla att det finns få djur som är så omhuldade som tävlingshästar. Nu lämnar man de utsatta till vargarna, det vill säga till media och djurrättsorganisationer. Framför allt riskerar vederbörande att utsättas för godtycke, inkompetens och dåligt omdöme hos enskilda befattningshavare på myndigheter som Länsstyrelsen.

I fallet Joakim Lövgren har det fått katastrofala konsekvenser. Vi kan inte underlåta att citera Länsstyrelsen:

"Det framgår av ärendets handlingar att du under en travtävling piskat en häst så att tydliga märken av skador uppkommit på hästen på höger sida av länden. Märken som banveterinär på plats efter undersökning påtalat för dig att hästen inte får se ut så. Det framgår vidare av det som Länsstyrelsen erfar att du använt spöet i syfte att driva hästen att springa fortare för att vinna en tävling med prispengar och inte i någon form av nödvärn.

Du har därmed med uppsåt tillfogat ett flyktdjur onödigt fysiskt och psykiskt lidande i syfte att vinna en tävling och pengar.

Länsstyrelsen har övervägt att meddela dig djurförbud då du allvarligt brustit i tillsyn och vård av en häst och för att det inträffade faller in under misshandel av djur. Dock anser Länsstyrelsen mot bakgrund av omständigheterna i ärendet att ett sådant beslut skulle kunna vara oproportionellt och att det kan komma att räcka med ett mindre ingripande beslut för att det som hänt inte ska upprepas. Länsstyrelsen ser dock allvarligt på det inträffade och anser att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och angeläget från djurskyddssynpunkt att meddela detta beslut. Detta för att säkerställa att en god djurskötsel och djurhälsa uppnås samt att hantering av häst sker i enlighet med gällande lagstiftning för att djur inte ska utsättas för onödigt lidande, obehag och stress."

Ordalydelserna i ovanstående citat andas emotionellt engagemang och aktivism. Avsaknaden av tjänstemannaansvar har gjort att människor på olika myndigheter kan vädra sina personliga uppfattningar och driva agendor inom ramen för den myndighetsutövning de är att satta att bedriva. I fallet Lövgren anser vi att Länsstyrelsens handläggning och aktuelle handläggare borde genomlysas för att klarlägga vilka kvalifikationer eller brist på kvalifikationer, som legat till grund för ett beslut som så allvarligt påverkar Lövgren i många avseenden.

I lördagens TV-sändning meddelade Svensk Travsports vd Maria Croon att ST skulle bistå Joakim Lövgren med överklagande och även stå för hans juridiska kostnader. Detta är ett ytterst välkommet besked. Vi vill även notera, att Piccadilly vid det aktuella loppet bar slagrem, vilket gett ett kontinuerligt tryck på huden. Efter att ha sett filmen så är det obegripligt att länsveterinären använder uttryck som att Lövgren piskat och misshandlat hästen. Det stärker intrycket av att länsveterinärens utlåtande belastas av emotionella övertoner och bristande objektivitet.

ANNONS

Ämnen i artikeln


Av: Göran Adielsson, Leg läkare, hästägare och tidigare amatörkusk, Henrik Bertelsen, Leg veterinär

Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.