Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Ny tuff smäll för Bergh

Foto: HANOLD/ALN
Robert Bergh fick sin överklagan till Tingsrätten avslagen. Foto: HANOLD/ALN

Robert Bergh är successivt på väg tillbaka efter en tuff period. Nu har han dock åkt på en ny smäll - från Tingsrätten i Vänersborg.

Publicerad:

För ganska precis ett år sedan lämnade Robert Bergh Bergsåker för att istället slå sig ner i Hajom i Marks kommun och därigenom bli Åbytränare. Men redan innan flytten ägde rum var det problem med marken där många av de tilltänkta hagarna skulle byggas upp. Anledningen var att det handlade om ett strandskyddat område i anslutning till ån Surtan, där framför allt lax och öring bedöms ha stora värden. Efter en hel del kamp mot kommunen fick till slut Robert dispens att bygga upp sina hagar. Den gavs av Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun den 7 oktober 2015. Men det hela var inte slut där.

Den 26 oktober 2015 beslutade Länsstyrelsen i västra Götalands län att ta upp ärendet till överprövning. Detta eftersom man enligt miljöbalken ska pröva alla kommunalt beviljade dispenser om det föreligger minsta oklarheter. Dagen efter valde sedan Naturskyddsföreningen i Mark att överklaga dispensbeslutet till Länsstyrelsen. Den 10 maj i år kom beslutet från Länsstyrelsen att upphäva Marks kommuns standskyddsdispens.

Några hagar har dock fortfarande inte rivits av Robert Bergh. Utan nästa steg blev att överklaga till Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätt. Travronden har tagit del av den överklagan som Robert Bergh och Åbytravet (Vojlocken AB) lämnade in. Här hävdade man i första hand att någon dispens inte behövdes eftersom det hela rörde sig om jordbruksverksamhet med areell näring och i det fallet gäller inte strandskyddet. I andra hand ville Bergh att Tingsrätten skulle ändra Länsstyrelsen beslut och istället bevilja strandskyddsdispens. Detta eftersom verksamheten är att betrakta som ett ”allmänt angeläget intresse”. Hagarna med betande hästar håller kvar ett öppet landskap istället för att marken ner till Surtan växer igen. Både kommunen och Länsstyrelsen har framhävt Surtans riksintresse för odlingslandskap.

Den 16 november kom domen i Vänersborgs Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. För det första ansåg domstolen inte att Robert Berghs travtränarverksamhet gick att betrakta som jordbruk i laglig mening. Undantag för strandskydd för areella näringar fanns det därmed inget stöd för.

Någon strandskyddsdispens blev det inte heller. De nya hästhagarna bedömdes påverka allmänheten i för stor utsträckning. Robert Berghs rörelse anses inte heller vara av ”angeläget allmänt intresse”. Domen avslutas med att det inte heller i övrigt framkommit skäl för att ge strandskyddsdispens.

Vad händer då nu? Travronden har sökt både Robert Bergh och hans advokater utan resultat. Rent juridiskt finns möjligheten att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljö-överdomstolen vid Svea hovrätt. Om detta görs eller ej återstår att se. Många frågor hänger just nu i luften. Kan Robert Bergh överhuvudtaget vara kvar på anläggningen i Hajom om beslutet står fast? Och kan Åbytravet, som under hela processen stöttat ”Bergharn”, hitta någon plan B-lösning?

I Robert Berghs överklagan, som alltså avslogs, går bland annat att läsa följande:
”Med beaktande av hur fastigheten är utformad geografiskt och topografiskt finns det inom fastigheten ingen annan möjlig placering av hagarna än inom det strandskyddade området.”

Om detta verkligen stämmer är läget i allra högsta grad bekymmersamt.

ANNONS

Ämnen i artikelnSå jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.

ANNONS