Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

ST:s styrelse svarar på öppet brev: "Stor förvåning"

Foto: Lars Jakobsson/TR Bild/Montage
Marjaana Alaviuhkola, ordförande Svensk Travsport. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild/Montage

Under torsdagen meddelade två personer ur STAD-nämnden sin avgång via ett öppet brev. Med motiveringen att man hamnat i konflikt med Svensk Travsport. Nu svarar förbundet.

Publicerad:

I ett öppet brev som skickades ut under torsdagskvällen meddelande STAD:s ordförande Sari Olausson samt Anette Fassl sitt missnöje och att man tagit beslutet att avgå från sina uppdrag.

I det öppna brevet gick det bland annat att läsa följande:

”Vecka 20 var det tänkt att förhandlingar skulle påbörjas i STAD angående det största ärendet i svensk travhistoria – nämligen ärendet rörande Propulsion. ST:s VD har vid två tillfällen den senaste tiden kontaktat STAD. Vid det första tillfället ville VD ha ett möte med oss två jurister utan att motparten och dennes ombud skulle närvara. Vi informerade om att det är helt uteslutet med ett möte under pågående process. Det strider mot allt vad objektivitet och opartiskhet kräver.”

På fredagen har Svensk Travsports styrelse publicerat följande svar på sin hemsida på det öppna brevet.

”Det är med stor förvåning vi mottagit det öppna brev där ordförande och vice ordförande ställer sina platser till förfogande. Anledningen till detta ska vara det brev som Svensk Travsports VD Maria Croon skickat till STAD den 14 april.

Mejlet skickades av VD på uppdrag av oss i styrelsen då det efter mediala uttalanden från STAD:s ordförande uppstått ett behov att diskutera de rättsliga principer som ska gälla vid ärenden till STAD. Då ett möte inte var möjligt uppdrog styrelsen till VD att, tillsammans med juridisk kompetens, författa en skrivning till STAD med en önskan om dialog för att i framtiden tydliggöra vilka processuella regler både STAD och ÖD kan tillämpa när man avgör tvister. STAD:s praxis att följa rättegångsbalkens regler för brottmål måste anpassas till att ST agerar inom civilrättsliga ramar vid hantering av interna tvister. Skillnaden är att polis och åklagare lyder under Brottdatalagen medan ST har att följa GDPR när det gäller hantering av personuppgifter.

Det är en skillnad på hur ett civilt brottmål i en svensk domstol och ett ärende till travsportens dömande instanser kan och får utredas. Dessa skillnader och principer var styrelsen övertygade om att vi och STAD hade en samsyn om eftersom vi alltid hanterat utredningar och tvister på detta sätt. Det har också blivit än mer viktigt att efterleva detta i samband med införandet av skarpare personuppgiftsbestämmelser (som GDPR).

ST:s mejl till STAD handlade således om övergripande principer och inte om det pågående ärendet med Propulsion mer än att frågan uppkommit i samband med detta. Styrelsen beklagar att innehållet i skrivelsen blandats ihop med det pågående ärendet. Att detta tolkats som otillbörlig påverkan och ett misstroende mot ledamöterna är olyckligt och vi anser att det är en helt felaktig tolkning. Det är självklart att STAD ska agera objektivt och opartiskt när man avgör tvister, även om STAD i sig inte omfattas av artikel 6 i Europakonventionen.

Styrelsen hade gärna sett att STAD:s ordförande och vice ordförande kontaktat oss innan de fattade sitt beslut om att ställa sina platser till förfogande. Detta för att reda ut de uppenbara missförstånd som uppstått.”

Svaret är undertecknat Svensk Travsports styrelse bestående av Marjaana Alaviuhkola, ordförande, Anders Källström, vice ordförande, Lina Bertilsson, Marcus Persson, Mats Norberg, Remy Nilson samt
Saila Quicklund.

Om avhoppen från Olausson och Fassl påverkar tidsplanen för Propulsion-förhandlingen är än så länge oklart.

– Det är för tidigt att säga. Det måste in ersättare för dem, men jag kan inte svara på när det sker. Det är styrelsen som utser ledamöterna i STAD, säger Göran Wahlman, förbundsjurist för Svensk Travsport.

ANNONS

Ämnen i artikeln

Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.